Jesteś tutaj:

Franszyza integralna

Jest to ustalona, zapisana w polisie kwota, do wysokości której ubezpieczający sam ponosi skutki każdej szkody. Jeżeli jednak wartość takiej szkody przekroczy tę kwotę, wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci całe należne odszkodowanie. Franszyza integralna ma na celu wyeliminowanie konieczności likwidowania szkód drobnych, których koszt likwidacji często przekracza wysokość szkody.

 

Franszyza redukcyjna

Jest często traktowana na równi z udziałem własnym. Jest to kwota, którą zakład ubezpieczeń potrąca z należnego odszkodowania. Dla przykładu, w ubezpieczeniach AC udział własny z reguły wynosi 10%.

Niedoubezpieczenie

Niedoubezpieczenie występuje gdy ubezpieczający zaniży lub niedoszacuje wartość przedmiotu ubezpieczenia (np. samochodu). W przypadku wystąpienia szkody całkowitej, towarzystwo wypłaci odszkodowanie maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia zapisanej w polisie. W przypadku szkody częściowej stosowana jest zasada proporcji (zob: reguła proporcjonalności).

Komisarz Awaryjny

Jest to osoba fizyczna lub instytucja reprezentująca towarzystwo ubezpieczeniowe na terytorium obcego państwa, w przypadku zaistnienia szkody, która objęta była ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedzialność cywilna

Jest to odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu, jaką – na podstawie przepisów prawa cywilnego – ponosi osoba zobowiązana do jej naprawienia. Odpowiedzialność cywilna może wynikać z czynu niedozwolonego (delikt) lub wiązać się z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (kontrakt).

Dołącz do nas

Jesteś zainteresowany pracą w ubezpieczeniach, chcesz zostać agentem ubezpieczeniowym? 

Poprowadzimy Cię za rękę, zorganizujemy szkolenia, pokażemy jak zacząć
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel.: 609 527 959

 

Zapisz