Jesteś tutaj:

Co zrobić gdy sprawca wypadku nie ma aktualnego ubezpieczenia?

Kontrowersyjna zmiana przepisów

Nowelizacja ustawy o ruchu drogowym, która weszła w życie w czerwcu tego roku, wzbudza bardzo dużo kontrowersji. Według starych przepisów pojazd kierowcy, który nie posiadał ważnej polisy OC, był odholowywany na policyjny parking. Taka kara wiązała się ze znacznym uszczupleniem portfela. Teraz policja ma tylko prawo do wręczenia mandatu wysokości do 250 zł. Ale na tym nie kończą się konsekwencję omijania przepisów. Policja poinformuje także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny o braku dowodu zawarcia ubezpieczenia. Jeżeli okaże się, że kierowca nie tylko zapomniał zabrać ze sobą polisy ale rzeczywiście jej nie wykupił, UFG nałoży na niego kolejną opłatę.

Zmiana przepisów wzbudziła mnóstwo kontrowersji w środowisku ubezpieczeniowym. Jeszcze w czerwcu Polska Izba Ubezpieczeń zaskarżyła nowelizację do Komisji Europejskiej. Zdaniem Izby nowe przepisy nie są zgodne z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej, które ma zwiększać a nie zmniejszać bezpieczeństwo na drogach. Komisja Europejska przyjęła skargę i zażądała wyjaśnień od polskiego rządu. Wszystko wskazuje na to, że przepis będzie jednak musiał ulec zmianie i kary za brak OC będą surowsze.

Kary za brak OC

Konsekwencje za brak ważnego ubezpieczenia nie kończą się na karach, które egzekwuje Policja. Sprawa jest przekazywana do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który nakłada na kierowcę kolejne opłaty.

Kary za brak OC komunikacyjnego

brak OC samochody osobowe samochody ciężarowe lub autobusy pozostałe pojazdy

do 3 dni 100 EUR 160 EUR 20 EUR

do 14 dni 250 EUR 400 EUR 50 EUR

powyżej 14 dni 500 EUR 800 EUR 100 EUR

Stłuczka z winy kierowcy poruszającego się bez ubezpieczenia OC. Co może zrobić poszkodowany?

Co zrobić gdy sprawca wypadku nie ma aktualnego ubezpieczenia? W takich przypadkach poszkodowany kierowca nie zostanie bez pomocy. Sprawą zajmie się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Każde towarzystwo ubezpieczeń, które sprzedaje obowiązkowe OC komunikacyjne, ma obowiązek przekazywania części zebranej składki na UFG. Z tych środków zaspokajane są roszczenia z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC na terenie Polski. Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych mogą ubiegać się o odszkodowanie z UFG w kilku sytuacjach. Po pierwsze, kiedy sprawca wypadku nie posiada polisy OC i można go zidentyfikować, wówczas przysługuje Ci świadczenie za uszkodzone mienie i za szkody na osobie (uszczerbek zdrowia). Kiedy sprawca nie jest znany ale okoliczności wskazują na udział pojazdu mechanicznego, możesz uzyskać odszkodowanie za szkody na osobie. W tym przypadku zadośćuczynienie za uszkodzone mienie przysługuje tylko, jeżeli któryś z poszkodowanych poniósł śmierć lub rozstrój zdrowia, który trwał dłużej niż 14 dni. Należy pamiętać o jednej ważnej kwestii. Odszkodowanie z UFG należy Ci się tylko w przypadku, gdy nie posiadasz polisy AC. Jeżeli jest inaczej, szkoda zostanie pokryta z tego ubezpieczenia. Ewentualnie, jeżeli odszkodowanie z AC nie jest w stanie pokryć wszystkich strat, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci różnicę.

Jak ubiegać się o odszkodowanie z UFG?

Zgłoszenie szkody wygląda prawie tak samo, jak w przypadku zdarzenia spowodowanego przez ubezpieczonego kierowcę. Musisz spisać oświadczenie o zdarzeniu. Do tego trzeba także dołączyć oświadczenie sprawcy o braku ważnej polisy OC. Następnie komplet wszystkich dokumentów, czyli oba wymienione wcześniej oświadczenia, dowód rejestracyjny, polisę OC, oświadczenie o braku ubezpieczenia AC, dokumentację świadczącą o wysokości szkody: rachunki, faktury, należy złożyć w jakimkolwiek towarzystwie ubezpieczeń komunikacyjnych. Ubezpieczyciel ma obowiązek przekazać te dokumenty do UFG.

Ubezpieczenie na życie

Dołącz do nas

Jesteś zainteresowany pracą w ubezpieczeniach, chcesz zostać agentem ubezpieczeniowym? 

Poprowadzimy Cię za rękę, zorganizujemy szkolenia, pokażemy jak zacząć
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel.: 609 527 959

 

Zapisz