Jesteś tutaj:

UNIQA: Słabsza sprzedaż i lepsza rentowność

 
Share
 

W pierwszych trzech miesiącach tego roku UNIQA odczuła skutki spowolnienia gospodarczego w Polsce, czego efektem było pogorszenie osiągnięć sprzedażowych – głównie za sprawą niższego przypisu w działalności majątkowej. Jednocześnie jednak grupie udało się poprawić swoją rentowność – zarówno finansową, jak i techniczną.

- Obserwujemy wyraźne spowolnienie rynku, który po pierwszych 3 miesiącach 2013 r. przyniosło spadki w wielu jego segmentach. Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych odnotował o 6% niższą sprzedaż. W ubezpieczeniach innych niż komunikacyjne  widoczny jest nieznaczny, bo 2,9% wzrost.  Łącznie cały sektor majątkowy skurczył się o 1,3%. Rynek  życiowy odnotował spadek o 14,5%. Mimo mało sprzyjającej koniunktury mamy w UNIQA powody do zadowolenia. Cieszymy się, że w tym niełatwym dla całej branży czasie możemy pochwalić się sukcesami, podobnie jak reszta spółek UNIQA Europy Środkowo-Wschodniej, które w sumie zanotowały przypis o 14% wyższy w stosunku do I kwartału w 2012 r. - mówi Andrzej Jarczyk, prezes zarządu spółek UNIQA w Polsce.

Sektor majątkowy

W I kwartale 2013 r. zysk netto UNIQA TU wyniósł 4,35 mln zł - niemal trzykrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2012 r. Towarzystwo tłumaczy, iż głównym źródłem poprawy jego wyników finansowych jest regularny rozwój najbardziej rentownych linii produktowych, obejmujących głównie ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Uzyskany w efekcie przyjętej strategii wzrost udziału ubezpieczeń niekomunikacyjnych w portfelu ma pozytywny wpływ na wskaźnik szkodowości spółki i w rezultacie na wyniki finansowe. W I kw. słabiej rozwijały się ubezpieczenia komunikacyjne. Rynek ten skurczył się o ok. 6%. UNIQA wyjaśnia, iż ten spadek jest efektem powracającej konkurencji cenowej oraz malejącej popularności AC, wynikającej z pogarszającej się sytuacji ekonomicznej. Duży wypływ na regres ma także spadek sprzedaży nowych samochodów przy jednoczesnym spadku wartości samochodów używanych. Również w przypadku UNIQA TU sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych w I kw. była niższa (o ponad 23,5 mln zł) niż rok wcześniej. Łączny kwartalny przypis towarzystwa uplasował się na poziomie 329,73 mln zł, co oznacza 3,8% spadek sprzedaży w porównaniu do I kw. ub.r. (342,04 mln zł). Znacznej poprawie uległ wskaźnik szkodowości UNIQA TU, który zmniejszył się z 67,4% po I kwartale 2012 r. do 63,1%. Ubezpieczyciel wyjaśnia, że poprawa ta wynika ze wspomnianej wcześniej zmieniającej się struktury portfela, prowadzonych od kilku lat działań zmierzających do optymalizacji procesu underwritingu oraz z czynników zewnętrznych w postaci relatywnie dobrych warunków pogodowych i stosunkowo małej ekspozycji na duże szkody. Dzięki poprawiającym się wynikom finansowym spółki poprawie ulegają również wskaźniki wypłacalności spółki. Na dzień 31 marca 2013 roku margines wypłacalności jest pokryty z nadwyżką 85 mln zł, a rezerwy techniczne z nadwyżką 158 mln zł. Pierwsze trzy miesiące tego roku UNIQA TU zamknęła stratą techniczną w wysokości – 6,2 mln zł. Było to jednak wyraźnie lepsze osiągnięcie od wykazanego rok wcześniej (- 7,66 mln zł). Spółka wypłaciła łącznie 141,42 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o ponad 5,5 mln zł mniej niż w I kw. ub.r. (147,01 mln zł).

Sektor życiowy

Z kolei UNIQA TUnŻ zarobiła w I kwartale 2013 r. 1,32 mln zł netto – o ponad 0,8 mln zł więcej niż przed rokiem (0,49 mln zł). Łączna sprzedaż w okresie styczeń-marzec tego roku wyniosła 74,67 mln zł (70,6 mln zł w I kw. ub.r.). Wskaźnik wzrostu składki regularnej w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. wyniósł 13 %, co oznaczało przypis w kwocie 22 mln zł. Wzrost realizowany był we wszystkich liniach produktowych. Natomiast produkty ze składką jednorazową wygenerowały kwartalny przypis na poziomie 52,7 mln zł. Spółka wypłaciła łącznie 64,74 mln odszkodowań i świadczeń brutto – o 10,42 mln zł mniej niż rok wcześniej (75,16 mln zł). Wynik techniczny towarzystwa w kwocie 1,63 mln zł był ponad dwukrotnie lepszy od wykazanego przed rokiem (0,72 mln zł)
Na dzień 31 marca 2013 r. UNIQA TUnŻ spełniała wszelkie wymogi ustawowe w zakresie wypłacalności. Margines wypłacalności był pokryty z nadwyżką w wysokości 27 mln zł, nadwyżka środków własnych na pokrycie kapitału gwarancyjnego wynosiła 39 mln zł. Natomiast rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe były pokryte aktywami z nadwyżką wynoszącą 57 mln zł.

www.gu.com.pl

Dołącz do nas

Jesteś zainteresowany pracą w ubezpieczeniach, chcesz zostać agentem ubezpieczeniowym? 

Poprowadzimy Cię za rękę, zorganizujemy szkolenia, pokażemy jak zacząć
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel.: 609 527 959

 

Zapisz