Jesteś tutaj:

Rynek ubezpieczeń: Upadł touroperator z gwarancją Signal Iduna

 
Share1
 

4 czerwca biuro podróży GTI Travel Poland poinformowało, iż ze względu na bankructwo dwóch podmiotów z Grupy GTI: German Travel International i Sky Airlines, nie będzie w stanie kontynuować działalności touroperatorskiej. Firma zapowiedziała, że najbliższych dniach zgłosi do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości.*

Po złożeniu odpowiednich dokumentów do mazowieckiego urzędu marszałkowskiego będzie możliwe uruchomienie gwarancji ubezpieczeniowej. To pozwoli na sprowadzenie klientów biura do Polski. Poza granicami kraju pozostaje 750 osób, z czego 5 czerwca planowo wraca 538 osób. Większość ma opłacone powroty w ramach wykupionych imprez turystycznych, podobnie jak pobyty na miejscu. GTI Travel Poland legitymuje się wykupioną w Signal Iduna gwarancją, która opiewa na 7,25 mln zł. - Signal Iduna jest w stałym kontakcie zarówno z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, który jest beneficjentem gwarancji ubezpieczeniowej, jak i przedstawicielami biura GTI Travel Poland. Wszystkim klientom zapewniamy niezbędne informacje i pomoc w tej niekomfortowej dla nich sytuacji – zapewnił Michał Gołębiewski, rzecznik prasowy Signal Iduna.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami kompetencje urzędów marszałkowskich ograniczają się jedynie do uruchomienia gwarancji ubezpieczeniowej. Środki te pokrywają w pierwszej kolejności powroty turystów do kraju, a następnie ewentualne rekompensaty dla poszkodowanych klientów biura. – przypomniała Marta Milewska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Mniej upadłości niż w ub.r.

Jak na razie obecny rok nie obfituje w bankructwa touroperatorów w takim stopniu, jak miało to miejsce w 2012 r. W ub.r. oświadczenia o niewypłacalności złożyło bowiem 12 biur podróży (połowa z nich działała od niespełna 2,5 roku). Z szacunkowych wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że łączna suma gwarancji upadłych firm przekroczyła 28 mln zł, a sprowadzenie około 1,7 tys. osób do kraju kosztowało około 7,5 mln zł. Jednak na pokrycie roszczeń i inne koszty i tak zabrakło około 5,5 mln zł. Najgłośniejszym echem odbiło się bankructwo Sky Club, którego gwarancja ubezpieczeniowa opiewała na 25 mln zł, a mimo to nie wystarczyła na pokrycie wszystkich zobowiązań wobec klientów. Skutki upadłości biura mocno zaciążyły na wynikach finansowych udzielającego mu ochrony TU Europa (a w konsekwencji na osiągnięciach całej grupy). Wpływ tego wydarzenia na wynik finansowy brutto ubezpieczyciela (z uwzględnieniem oszacowanych regresów) wyniósł 10,5 mln zł.

Zmiany w przepisach

Na skutek wspomnianej fali bankructw touroperatorów podjęte zostały różne działania, m.in. w zakresie wprowadzenia nowych regulacji prawnych. W maju tego roku weszło w życie rozporządzenie MF w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.** Akt prawny zmienił m.in. dotychczasowy model wyliczania minimalnych sum gwarancyjnych w zabezpieczeniach finansowych biur podróży.

Z kolei Ministerstwo Sportu i Turystyki podjęło prace nad uruchomieniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. TFG miałby być dodatkowym zabezpieczeniem, uruchamianym w momencie, gdyby środków z podstawowego systemu nie starczyło na sprowadzenie turystów do kraju bądź wypłatę wszystkich roszczeń.

Jak starać się o zaspokojenie roszczeń?

Signal Iduna poinformowała, że poszkodowani powinni złożyć swoje roszczenia na adres beneficjenta gwarancji: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa.

Do roszczenia należy dołączyć:

  • Kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, zawartej między biurem podróży a poszkodowanym
  • Kopię dowodu wpłaty dokonanej do biura podróży za imprezę turystyczną (np. wyciąg bankowy, pokwitowanie, druk KP)
  • Formularz zgłoszenia szkody z gwarancji ubezpieczeniowej (dostępny na stronie www.signal-iduna.pl i www.mazovia.pl)

Uprawnieni do składania roszczeń są poszkodowani klienci, w przypadku składania roszczeń przez agentów należy dołączyć pełnomocnictwo od klienta.

Roszczenie może złożyć osoba, która zawarła umowę w imieniu swoim i pozostałych osób z umowy, jak również każdy klient z umowy we własnym imieniu.

Zgodnie z zapisami umowy gwarancji ubezpieczeniowej nr M255986 z dnia 27 sierpnia 2012 r. termin składania roszczeń w związku z niezrealizowanymi lub przerwanymi imprezami turystycznymi upływa po roku od dnia, w którym decyzja o zakazie wykonywania działalności organizatora turystyki i pośrednika turystycznego oraz o wykreśleniu z Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego, stanie się ostateczna.
*Stan na dzień 5 czerwca, godz. 8.00.

**Więcej szczegółów na temat rozporządzenia można znaleźć na stronie internetowej „Gazety Ubezpieczeniowej” pod adresem:
http://www.gu.com.pl/...

www.gu.com.pl

Dołącz do nas

Jesteś zainteresowany pracą w ubezpieczeniach, chcesz zostać agentem ubezpieczeniowym? 

Poprowadzimy Cię za rękę, zorganizujemy szkolenia, pokażemy jak zacząć
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel.: 609 527 959

 

Zapisz