Jesteś tutaj:

Rynek ubezpieczeń: Towarzystwa zebrały mniej składek niż rok wcześniej

 
 
 
Share
 

W pierwszych 3 miesiącach tego roku oba sektory działalności ubezpieczeniowej zanotowały słabsze wyniki sprzedażowe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. coraz większe przychody generują polisy z UFK, a coraz mniejsze – ubezpieczenia autocasco. Brak większych zdarzeń o charakterze szkodowym pozwolił towarzystwom majątkowym na znaczącą poprawę zysku netto i wyniku technicznego – takie wnioski płyną z przygotowanego przez PIU podsumowania finansowych osiągnięć ubezpieczycieli w I kwartale 2013 r.

Z danych zebranych przez PIU wynika, iż łączny przypis składki brutto polskiego rynku ubezpieczeń za pierwsze trzy miesiące tego roku wyniósł 15.014,37 mln zł. Był to rezultat słabszy od wykazanego na koniec marca ubiegłego roku. Wówczas to zsumowane przychody ze sprzedaży produktów ochronnych uplasowały się na poziomie 16.471,34 mln zł (- 8,85% r/r).

Ubezpieczenia na życie

Według danych zgromadzonych przez Izbę łączna wartość sektora życiowego w I kw. 2013 r. wyniosła 8061,43 mln zł. Był to rezultat o - 14,47% niższy od wykazanego w analogicznym okresie 2012 r. (9425,21 mln zł). PIU tłumaczy, iż główną przyczyną spadku osiągnięcia sprzedażowego była znacząca obniżka wpływów ze sprzedaży krótkoterminowych ubezpieczeń na życie, tzw. polisolokat. Po raz kolejny można było zaobserwować wzrost przychodów ze składek w grupie III (ubezpieczenia powiązane z funduszami kapitałowymi). Kwartalny przypis składki z tytułu wspomnianych polis osiągnął poziom 2933,91 mln zł - o +6,49% wyższy niż przed rokiem (2755,22 mln zł). Zmalały natomiast przychody towarzystw z dystrybucji generujących największe przychody umów z grupy I (produkty ochronne, krótkoterminowe polisy bankowe, struktury). Łączny przypis z tego typu ofert wyniósł 3897,83 mln zł i był o – 28,61% niższy od wykazanego na koniec marca ub.r. (5459,9 mln zł).

Łączny wynik netto towarzystw z działu I na dzień 31 marca tego roku uplasował się na poziomie 616,68 mln zł – o - 25,59% niższym od ubiegłorocznego (828,77 mln zł). - Jest to niemal wyłącznie efekt gorszych niż przed rokiem wyników z działalności lokacyjnej. Niższa składka nie miała dużego wpływu na zyski zakładów ubezpieczeń na życie, ponieważ dotyczyła produktów niskomarżowych – wyjaśnia Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Pogorszył się również wynik techniczny firm z sektora życiowego: w I kw. tego roku wyniósł on 663,16 mln zł, podczas gdy rok wcześniej zamknął się kwotą 844,27 mln zł (- 21,45% r/r). Łączna kwota odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w wysokości 6514,29 mln zł oznaczała wzrost na poziomie +10,78% w stosunku do rezultatu wykazanego przed rokiem (5880,13 mln zł).

Ubezpieczenia majątkowe

Z kolei towarzystwa z działu II zebrały w I kw. 2013 r. 6952,94 mln zł składek przypisanych brutto - o – 1,32% mniej, niż przed rokiem (25.301,03 mln zł).

Ubezpieczenia komunikacyjne

W ubezpieczeniach komunikacyjnych składka zebrana z polis OC wyniosła 2049,97 mln zł (2148,43 mln zł rok wcześniej, - 4,58% r/r). Jeśli zaś chodzi o autocasco, to kwartalna wartość przypisu osiągnęła poziom 1357,25 mln zł (1470,65 mln zł przed rokiem, - 7,71% r/r). Według danych zebranych przez Izbę, przez pierwsze trzy miesiące tego roku towarzystwa wypłaciły w sumie 268 867 odszkodowań i świadczeń z OC (278 873 rok wcześniej) na kwotę 1360,59 mln zł (1310,06 mln zł na koniec marca ub.r.,+3,86% r/r), natomiast z AC – 179 840 (194 492 przed rokiem) na kwotę 896,52 mln zł (922,61 mln zł w I kw. ub.r.,- 2,83% r/r). PIU zwraca uwagę, iż na rynku OC utrzymuje się tendencja coraz wyższej przeciętnej wypłaty oraz coraz mniejszej liczby szkód. W rezultacie obciążenia ubezpieczycieli z tytułu OC rosną, mimo mniejszej liczby zgłaszanych kolizji i wypadków. W ubezpieczeniach autocasco spadła z kolei zarówno liczba szkód, jak i wartość wypłacanych odszkodowań, jednak liczba szkód zmalała bardziej, niż kwota wypłat.

Wynik techniczny z ubezpieczeń autocasco wyniósł po I kw. 2013 r. 120 mln zł i był o +2% lepszy niż przed rokiem. Z kolei wynik techniczny z ubezpieczeń OC wyniósł 59,5 mln zł w porównaniu z 22,4 mln zł rok wcześniej. – Pierwszy kwartał zeszłego roku również skończyliśmy z dodatnim wynikiem technicznym w OC, natomiast po 12 miesiącach rynek notował stratę 427 mln zł. Trudno dziś przewidzieć, jaka będzie sytuacja po 2013 r., ale z pewnością rynek OC nadal jest w głębokiej nierównowadze, przede wszystkim w związku z nieprzewidywalnością szkód osobowych – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.

 

Ubezpieczenia majątkowe-niekomunikacyjne

Jeśli zaś chodzi o najbardziej interesujące cechy pozostałej części sektora majątkowego, to PIU zwraca uwagę, iż liczba ubezpieczeń od szkód spowodowanych żywiołami spadła w porównaniu z I kw. 2012 r. o 2,6% do 7,68 mln, ale ma to związek przede wszystkim z mniejszą liczbą obowiązkowych ubezpieczeń budynków rolnych (coraz mniej gospodarstw)

Izba podkreśla, iż I kwartał 2013 r. nie przyniósł (w przeciwieństwie do I kw. 2012 r.) dużych szkód związanych z ubezpieczeniami upraw rolnych. Nie zanotowano także dużych szkód, związanych ze szkodami przemysłowymi czy transportowymi. – Wydaje się, że dla wyników rynku majątkowego w tym roku, kluczowe będą dane za II i III kwartał, z których dowiemy się o wpływie tegorocznych żywiołów na wyniki ubezpieczycieli. Jak do tej pory nic nie wskazuje na ponadstandardowe koszty i miejmy nadzieję, że w kolejnych miesiącach to się nie zmieni – podkreśla Jan Grzegorz Prądzyński.

 

Prawie 10% wzrost zysków

Wykazany na koniec pierwszego kwartału tego roku wynik finansowy netto firm majątkowych w kwocie 752,63 mln zł okazał się być o +34,76% wyższy od rezultatu uzyskanego w I kw. 2012 r. (558,49 mln zł). W przypadku wyniku technicznego osiągnięcie w wysokości +531,52 mln zł było zdecydowanie wyższe od odnotowanego w roku poprzednim (+211,33 mln zł,+151,51%). Na dzień 31 marca 2013 r. dział II wypłacił łącznie 3357,8 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o +1,14% więcej niż rok wcześniej (3319,93 mln zł).

www.gu.com.pl

Dołącz do nas

Jesteś zainteresowany pracą w ubezpieczeniach, chcesz zostać agentem ubezpieczeniowym? 

Poprowadzimy Cię za rękę, zorganizujemy szkolenia, pokażemy jak zacząć
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel.: 609 527 959

 

Zapisz