Jesteś tutaj:

Teraz masz więcej uprawnień !

Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, jeśli nie zapłacisz kolejnej raty składki, zakład ubezpieczeń będzie nadal zobowiązany do wypłaty odszkodowania za ewentualną szkodę, a zwolni się od tej odpowiedzialności, tylko wtedy, gdy wezwie Cię do zapłaty, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania.

Warto, abyś także wiedział, iż wprowadzono możliwość zawarcia umowy na cudzy rachunek. Z tym, że w razie zawarcia takiej umowy, obowiązki z niej wynikające, spoczywają zarówno na Tobie, jako ubezpieczającym, jak i na osobie ubezpieczonej (chyba, że ubezpieczony nie wiedział o zawarciu ubezpieczenia na jego rachunek).

Pamiętaj, że od 10 sierpnia, w przypadku ujawnienia się nowej okoliczności zmieniającej ryzyko ubezpieczeniowe, zarówno Ty, jak i ubezpieczyciel, możecie zażądać odpowiedniego zwiększenia lub zmniejszenia składki. Dotychczas przywilej ten przysługiwał wyłącznie firmie ubezpieczeniowej.

Odstąpiono również od możliwości wprowadzania zapisów, które mogłyby wyłączać odpowiedzialność ubezpieczyciela, w przypadku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób, za które ponosisz odpowiedzialność (np. dzieci, pracownik).rnrnI wreszcie, nowe przepisy nakazują towarzystwu ubezpieczeniowemu wypłacić należne Ci odszkodowanie max. w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o wypadku.

Dołącz do nas

Jesteś zainteresowany pracą w ubezpieczeniach, chcesz zostać agentem ubezpieczeniowym? 

Poprowadzimy Cię za rękę, zorganizujemy szkolenia, pokażemy jak zacząć
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel.: 609 527 959

 

Zapisz