Jesteś tutaj:

Kolejna interwencja Rzecznika Ubezpieczonych

Rzecznik wyjaśnił, że zakłady ubezpieczeń powołując się na powyższą Instrukcję odmawiały poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej w stosunku do pojazdów starszych niż trzyletnie.

W związku z tym RU zwrócił się z prośbą o podjęcie współpracy w celu ewentualnej zmiany niektórych zapisów Instrukcji, w tym o rozpatrzenie w niej możliwości określenia innego wieku pojazdów, w odniesieniu do których można wyliczyć utratę wartości handlowej.

Efektem poruszonych w piśmie Rzecznika problemów była narada w dniu 25 listopada 2008 r. przedstawicieli Biura Rzecznika Ubezpieczonych oraz Stowarzyszenia EKSPERTMOT. Przebieg spotkania potwierdził, że wolą Stowarzyszenia przy wprowadzaniu Instrukcji nie było ograniczanie praw osób poszkodowanych. Przedstawiciele Stowarzyszenia wyjaśnili, że nieprawidłowości w praktyce zakładów ubezpieczeń dotyczą przede wszystkim dość „sztywnego” stosowania zapisów Instrukcji przez ubezpieczycieli. Nie wyklucza ona bowiem nawet obecnie, dokonywania indywidualnej oceny utraty wartości handlowej pojazdu również w odniesieniu do pojazdów starszych niż trzyletnie. Przedstawiciele Stowarzyszenia poinformowali, że w przeciągu najbliższych kilku miesięcy planowana jest jednak zmiana Instrukcji, gdyż Stowarzyszenie zauważa potrzebę modyfikacji pewnych zapisów. Co więcej, w wielu kwestiach zgadza się ze stanowiskiem Rzecznika Ubezpieczonych. EKSPERTMOT przedstawił Rzecznikowi m.in. deklarację zmiany zapisu mówiącego, iż utratę wartości handlowej określa się wyłącznie w odniesieniu do pojazdów nie starszych niż trzyletnie. Rozważane jest obecnie przyjęcie zapisu mówiącego o okresie 5, a nawet 6 lat, który to zapis z wielu względów omówionych na spotkaniu, będzie lepiej odpowiadał realiom polskiego rynku motoryzacyjnego, a jednocześnie wyeliminuje argument, zdaniem Rzecznika, nieprawidłowo stosowany przez ubezpieczycieli. Pomimo, iż Instrukcja jest dokumentem wewnętrznym, obowiązującym wyłącznie osoby stowarzyszone (nie jest regulacją prawną, którą ubezpieczyciele są związani) to jednak, jak wynika z praktyki, jest ona również znacząca dla praktyki ubezpieczeniowej - likwidacji szkód z ubezpieczenia OC komunikacyjnego - tym samym wykraczając poza środowisko branżowe rzeczoznawców samochodowych.

W opinii Rzecznika Ubezpieczonych zaproponowane przez przedstawicieli Stowarzyszenia zmiany pozwolą na lepsze odzwierciedlenie w Instrukcji podstawowych zasad prawnych, w tym zasady pełnej kompensaty poniesionej szkody. RU zwrócił uwagę, że właśnie to przede wszystkim było celem podjętych przez niego działań.

Artur Makowiecki

www.gu.com.pl

 

Dołącz do nas

Jesteś zainteresowany pracą w ubezpieczeniach, chcesz zostać agentem ubezpieczeniowym? 

Poprowadzimy Cię za rękę, zorganizujemy szkolenia, pokażemy jak zacząć
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel.: 609 527 959

 

Zapisz