Działalność ubezpieczeniowa

Działalność ubezpieczeniowa wykonywana jest przez zakłady ubezpieczeń lub zakłady ubezpieczeń i reasekuracji. Regulowana jest przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11.09.2015 r. Zakład ubezpieczeń może wykonywać działalność ubezpieczeniową wyłącznie w formie spółki akcyjnej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (TUW) oraz tzw. spółki europejskiej. Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wymaga uzyskania zezwolenia organu nadzoru a  wykonywanie czynnosci […]