Ubezpieczenia mieszkań /domów – oferujemy ubezpieczenie nieruchomości, w tym ubezpieczenie mieszkania lub domu mieszkalnego, ubezpieczenie domu letniskowego, domu w trakcie budowy od ognia i innych zdarzeń losowych, wraz z ubezpieczeniem od kradzieży z włamaniem.

Ubezpieczenia przedsiębiorstw – firmom i osobom prowadzącym działalność gospodarcza umożliwiamy zabezpieczenie prowadzonego biznesu, w tym ochronę firmy, jej majątku, pracowników i odpowiedzialności cywilnej. Zapewniamy również ofertę w zakresie ubezpieczeń finansowych, w szczególności różnego typu gwarancji kontraktowych.