Opłaty karne za brak OC

Sankcją za brak spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC komunikcyjnego jest opłata karna. Wysokość opłaty jest równa: a) samochody osobowe – wysokości dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, b) samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, c) pozostałe pojazdy – jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość opłaty jest uzależniona od okresu […]

Automatyczne wznowienie ubezpieczenia OC

W odniesieniu do standardowej umowy ubezpieczenia OC, zawartej na okres 12 miesięcy, ma zastosowanie tzw. klauzula prolongacyjna czyli automatyczne zawarcie (wznowienie) kolejnej umowy ubezpieczenia na okres następnych 12 miesięcy. Warunkiem automatycznego wznowienia jest zapłata całości składki za poprzedni okres. Kolejna umowa nie wznawia się jeżeli ubezpieczający złoży informację o wypowiedzeniu umowy (na piśmie), najpóźniej 1 […]

Kiedy trzeba zawrzeć umowę ubezpieczenia OC komunikacyjnego?

Posiadacz pojazdu musi zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia go do ruchu. W określonych przypadkach obowiązek ubezpieczenia powstaje też: – przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu (pojazdy samobieżne oraz historyczne); – w dniu nabycia pojazdu, jeśli pojazd nie miał ubezpieczenia, – przed przekroczeniem granicy RP (ubezpieczenie […]

Kto jest zobowiązany do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego?

Zobowiązanym do zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest posiadacz pojazdu (samoistny lub zależny) – najpóźniej z dniem rejestracji pojazdu. W określonych okolicznościach obowiązek ten spoczywa też na kierującym pjazdem, np.: – posiadacz lub kierujący pojazdem zobowiązani są do zawaria ubezpieczenia przed rejestracją pojazdu – z chwilą wprowadzenia go do ruchu, – posiadacz lub kierujący […]

Aplikacja mobilna „Na wypadek”

Przygotowana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny  bezpłatna aplikacja „Na wypadek” pomaga kierowcy krok po kroku tuż po wypadku drogowym i pomaga zebrać informacje konieczne do zgłoszenia likwidacji szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym. Za pośrednictwem aplikacji można również sprawdzić ubezpieczenie OC uczestników wypadku lub kolizji drogowej. Dodatkowo aplikacja pomaga posiadaczom pojazdów w zarządzaniu polisami ubezpieczeń OC i AC […]

Brak spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC komunikacyjnego

Uprawnionymi do kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych są przede wszystkim: Policja, organy celne, Straż Graniczna, organy rejestracji pojazdów, Inspekcja Transportu Drogowego, UFG. Sankcją za brak spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia jest opłata karna. Jej wysokość jest równa: a) samochody osobowe – wysokości dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, b) samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe […]

Kiedy musimy zawrzeć umowę ubezpieczenia OC komunikacyjnego

Generalnie, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z 2003 r., posiadacz pojazdu mechanicznego musi zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia go do ruchu. Jednak, w określonych przypadkach, obowiązek ubezpieczenia powstaje też: • przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu (pojazdy samobieżne oraz historyczne), […]

Co zrobić w razie wypadku drogowego?

Niestety, wypadek może przytrafić się każdemu, więc jeśli już do niego dojdzie musisz wiedzieć co zrobić w takiej sytuacji. Jeśli w wypadku są zabici lub ranni, przede wszystkim, powiadom policję i pogotowie ratunkowe. Następnie, postaraj się o udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym. Pamiętaj aby nie ruszać pojazdów do przyjazdu policji, nawet gdyby utrudniały ruch na drodze. […]

Co zrobić, aby zapłacić jak najmniej za ubezpieczenie?

Szacując podejmowane w ramach ubezpieczeń motoryzacyjnych ryzyko, firmy ubezpieczeniowe stosują szereg zniżek, a także, niestety zwyżek, które mają dopasować cenę oferty do właściwej kategorii klientów. Najważniejsza z nich to zniżka / zwyżka za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia (w przedziale zazwyczaj od 10 do 50 %). Jeżeli jesteś młodym i raczej świeżo upieczonym posiadaczem auta, to warto […]

Kiedy nie otrzymasz całego odszkodowania?

Niestety, wiele zapisów warunków ubezpieczenia w sposób wyraźny przewiduje, że Twoje odszkodowanie nie będzie takie, jak Ci się wydaje. Po pierwsze – jeśli zawarłeś ubezpieczenie z tzw. udziałem własnym. Czym właściwie jest ten udział własny?. Mówiąc najprościej, jest to ta część odszkodowania, którą niejako „bierzesz na siebie”, czyli, której po prostu nie otrzymasz od Ubezpieczyciela. […]

  • 1
  • 2