Kontakt

Adres biura

Al. Wilanowska 208, lokal 7 (piętro 2, Villa Marina)
biuro@intertur.com.pl
https://www.facebook.com/superpolisaintertur/

Adres do korespondencji

Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
budynek Nefryt – 3 piętro

Ubezpieczenia indywidualne – doradcy

tel.:  (022) 431-91-00
tel. kom.: 609-527-959

biuro@intertur.com.pl

Współpraca z agentami
tel.: (022) 431-91-58
tel. kom.: 609-527-956

biuro@intertur.com.pl
https://www.facebook.com/superpolisaintertur/

Inspektor Ochrony Danych 
Aldona Kończal
ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
Prosimy o dopisek: „IOD”
+48 (22) 852-30-61
iod@mak-investments.pl

Formularz reklamacyjny

Informujemy, ze podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów z konsumentami jest Rzecznik Finansowy (rf.gov.pl)