Ubezpieczenia na życie

Oferujemy możliwość przystąpienia do grup otwartych, w ramach których uzyskasz ochronę życia i zdrowia, w zakresie typowych zdarzeń, jak uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, śmierć z powodu choroby, urodzenie się dziecka i inne zdarzenia, a także w zakresie ryzyk medycznych (ubezpieczenie zdrowotne).
Na podobnych zasadach możemy również ubezpieczyć Twoje dzieci, przy czym szczególną zaletą proponowanego rozwiązania jest to, że opłacając jedną składkę miesięczną, uzyskasz ochronę ubezpieczeniową dla wszystkich swoich pociech!
Oferujemy też ubezpieczenia dla seniorów (max. wiek przystąpienia 75 – 80 lat), czy produkty, które obejmują takie ryzyka i choroby, jak np. nowotwór.
Poza wspomnianymi powyżej grupami otwartymi, możemy też zaproponować ubezpieczenie indywidualne na życie i zdrowie, które dopasujemy do Twoich potrzeb i oczekiwań.
Firmom i przedsiębiorcom zatrudniającym co najmniej 4 pracowników przygotujemy ofertę ubezpieczenia w formie tzw. grupy zamkniętej.

Zapraszamy!