Jesteś tutaj:

Rynek ubezpieczeń: Coraz częściej sięgamy po wsparcie. Najczęściej drogowe

Zgodnie z danymi z raportu, 32% respondentów zadeklarowało posiadanie assistance. Nadal najwięcej osób posiada assistance samochodowy (91%). Usługami z zakresu assistance medycznego oraz domowego legitymowało się po 16% ankietowanych, zaś na assistance podróżne wskazało 11% z nich. Europ Assistance Polska, na którego zlecenie zostało przeprowadzone badanie wskazuje, iż powyższy rezultat jest zbliżony do wyniku społecznego kojarzenia usług assistance, gdyż usługi pomocowe najczęściej powiązywane są ze wsparciem na drodze (71%). Niemal wszyscy pozostali (28%) kojarzyli je z innymi formami pomocy. Najczęściej były to osoby z wyższym wykształceniem, natomiast osoby z wykształceniem podstawowym, oprócz pomocy drogowej chętnie wskazywały opiekę medyczną (15%).

Świadomość zakresu ubezpieczeniar

Z V Ogólnopolskiego Badania Assistance wynika, iż nie najgorzej prezentuje się kwestia świadomości warunków ubezpieczenia. Prawie połowa respondentów (46%) deklaruje, iż w całości zapoznała się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, co piąty Polak przejrzał ten dokument częściowo, a co trzeci w ogóle się z nim nie zapoznał.

Korzystanie z assistance i ocena przydatności

Według raportów z badania odsetek osób, które skorzystały z assistance, wzrósł z 25% w 2010 r. do 31% w 2013 roku. Niemal dwie trzecie badanych sięga po usługi pomocowe rzadziej niż raz do roku (65%). Najwięcej osób korzystało z holowania auta lub pomocy drogowej (85%). Ta ostatnia usługa jest przez ponad połowę respondentów (56%) uważana za najbardziej użyteczną. Z kolei 23% ankietowanych wyraziło opinię, iż najbardziej przydaje się pomoc medyczna, natomiast pomoc podczas podróży zagranicznej zdobyła 12% wskazań. Prawie wszyscy respondenci (93%), którzy skorzystali z assistance, są zadowoleni z otrzymanej pomocy. Poziom zadowolenia wzrósł o 3 punkty procentowe w stosunku do wyników z 2012 roku.

Usługi assistance w banku

Pytani o źródło pochodzenia usług respondenci często wskazywali, że otrzymali je w banku, wraz z kontem bankowym lub kartą kredytową. Badanie wskazuje, iż ponad połowa respondentów (51%) chętnie skorzystałaby z innych ofert banku, z którego pochodzi ich assistance. Trzech na czterech respondentów uważa natomiast, że usługi pomocowe dołączone do produktu bankowego uatrakcyjnia ten produkt.

Źródła informacji

Najwięcej badanych chciałoby uzyskać szczegółowe informacji na temat oferty assistance za pomocą e-maila (40%). Coraz mniej popularnym źródłem informacji staje się przedstawiciel firmy (spadek wskazań z 58% w 2010 r. do 31% w 2013 r.). Europ Assistance Polska zwraca jednak uwagę, że preferencje dotyczące sposobu kontaktu związane są z wiekiem respondentów. Młodsi preferują informację e-mailową, zaś starsi – ulotkę informacyjną lub informację uzyskaną bezpośrednio od przedstawiciela danej firmy.

W ramach Ogólnopolskiego Badania Assistance sprawdzono również preferencje zakupu poszczególnych usług assistance. Najbardziej popularny wydaje się assistance medyczny, który chętnie wykupiłoby 65% kobiet i 39% mężczyzn, choć panowie chętniej sięgnęliby po assistance samochodowy – 51%. Co trzeci respondent (29%) chętnie wykupiłoby assistance podróżny. Ponad 30% badanych chętnie wykupiłoby ubezpieczenie assistance przez internet. Tę formę zakupu preferują bardziej mężczyźni (37%) niż kobiety – 27%.

O badaniu

V Ogólnopolskie Badanie Assistance zostało zrealizowane w marcu 2013 r. przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia na zlecenie i na podstawie kwestionariusza pytań opracowanego przez Europ Assistance Polska. Próba badawcza wyniosła 3019 osób.

www.gu.com.pl

Dołącz do nas

Jesteś zainteresowany pracą w ubezpieczeniach, chcesz zostać agentem ubezpieczeniowym? 

Poprowadzimy Cię za rękę, zorganizujemy szkolenia, pokażemy jak zacząć
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel.: 609 527 959

 

Zapisz