Agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające

Agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające, zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, jest przedsiębiorca prowadzący działalność agencyjną, niebędący instytucją kredytową, który za wynagrodzeniem wykonuje działalność ubezpieczeniową jako działalność uboczną, jeżeli spełnione łącznie są następujące warunki: – podstawową działalnością przedsiębiorcy nie jest działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń, – przedsiębiorca dystrybuuje wyłącznie ubezpieczenia uzupełniające dostarczane towary lub świadczone usługi, […]