Zmiana w czołówce największych ubezpieczycieli majątkowych

Do niedawna przewidywanie kolejności w ścisłej czołówce rankingu największych ubezpieczycieli majątkowych w Polsce (pod względem przypisu składki) było stosunkowo prostym zadaniem. Pozycja lidera przypadała PZU, za nim lokowała się Warta, a pozostałe firmy walczyły o trzecie miejsce. Jednak ubiegłoroczne wyniki kwartalne wskazywały, że w 2008r. może dojść do zburzenia wieloletniej hierarchii.

Nie będziesz musiał/a mieć ze sobą polisy OC

Kierowcy pojazdów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC nie muszą mieć przy sobie papierowego potwierdzenia opłaty; zapomnienie przez kierowcę dowodu zawarcia umowy OC nie skończy się już odholowaniem pojazdu na parking policyjny – zdecydował w czwartek Sejm nowelizując Prawo o ruchu drogowym.

PZU POMOC SA będzie oferować usługi assistance

Coraz większą popularność zdobywają w Polsce usługi assistance. Dzięki rozwojowi technologicznemu świadczenie pomocy oferuje coraz większe możliwości, np. w USA pojawiły się pakiety usług assistance dla osób, które doświadczyły kradzieży tożsamości w Internecie. Assistance sprzyja również prawo organizacji ponadnarodowych. W Unii Europejskiej od 2010 r. wszystkie nowe samochody sprzedawane w krajach wspólnoty będą obowiązkowo wyposażone […]

ERGO HESTIA: 5 lat nowej likwidacji szkód

Utrzymanie pozycji lidera w obszarze jakości i dwukrotny wzrost ilości szkód zamykanych w trybie uproszczonym do 2011 roku to cele strategiczne STU Ergo Hestia SA. Czas pomiędzy wypadkiem a wypłatą odszkodowania, czyli wszystkie wydarzenia składające się na tzw. proces likwidacji szkody to kluczowy element relacji klient-towarzystwo ubezpieczeń.

Korzyści z pakietów komunikacyjnych

Sprzedaż bogatych pakietów ubezpieczeniowych jest narzędziem służącym do optymalizacji składki i rozproszenia ryzyka – zwraca uwagę Inter Partner Assistance. rnrnZdaniem firmy korzyści z pakietów odnoszą zarówno ubezpieczyciele jaki i ubezpieczeni. Ci drudzy, wraz z pakietem ubezpieczeń komunikacyjnych bardzo często otrzymują rozbudowane serwisy assistance.

Rośnie liczba pisemnych skarg do Rzecznika Ubezpieczonych

W 2008r. do Rzecznika Ubezpieczonych trafiło ponad 7,6 tys. pisemnych skarg na działalność zakładów ubezpieczeń i towarzystw emerytalnych (o 10 proc. więcej niż w 2007r.) – dowiedziała się „Gazeta Wyborcza”. Gazeta zaznacza, że szacunki nie obejmują skarg nadsyłanych za pośrednictwem poczty e-mail.

Mogą być następne kary za opóźnienia wypłat odszkodowań

Nadzór bierze się za ubezpieczycieli, którzy przeciągają wypłaty świadczeń z komunikacyjnych OC – informuje „Rzeczpospolita”. Na środowym posiedzeniu KNF ukarane za to zostało HDI Asekuracja. Gazeta wyjaśnia, że w ten sposób Komisja po raz pierwszy skorzystała z przysługującego jej od ponad roku prawa do karania towarzystw za opóźnianie wypłaty odszkodowania z polis OC. Postępowanie jest […]

Mniejsza ilość kradzieży aut a ceny AC

Piotr Kondratowicz, menedżer w dziale doradztwa gospodarczego KPMG, w rozmowie z „Rzeczpospolitą stwierdza, że spadek kradzieży aut występuje od kilku lat i ma charakter stałego trendu. Zauważa, że taka sytuacja powinna znaleźć odzwierciedlenie w cenach polis AC.

Ergo Hestia w obronie dobrego imienia agentów

Grupa Ergo Hestia zapowiedziała rozpoczęcie działań, które według komunikatu sopockiego ubezpieczyciela „są odpowiedzią na powtarzające się ataki kierowane przeciwko agentom ubezpieczeniowym przez jedno z towarzystw typu direct”. Sprawę, która dotyczy różnych odsłon kampanii reklamowej Link4 szeroko opisywała „Gazeta Ubezpieczeniowa”