Allianz: Polisa na dziurawe drogi

Allianz wprowadza do swojej oferty ubezpieczeń komunikacyjnych nową klauzulę „Równa Droga”. To ubezpieczenie od następstw wjechania na uszkodzony fragment drogi.

KNF: Kary dla PTU i Link4

28 sierpnia podczas 162. posiedzenia Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ukaraniu Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń i Link4 Towarzystwa Ubezpieczeń.

Rynek ubezpieczeń: Polacy nadal niechętnie ubezpieczają swój majątek

Mimo nasilających się skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych, Polacy wciąż niechętnie ubezpieczają swój dobytek. Sprzedaż ubezpieczeń majątkowych wzrosła wprawdzie w pierwszym kwartale tego roku o około 10%, ale nie poprawiło to znacząco statystyk. Tylko co trzeci z nas ubezpiecza swój dom. Nie pomagają apele ani zachęty. – Nie można powiedzieć, byśmy w ciągu ostatnich lat stali […]

Rynek ubezpieczeń: Generali nowym właścicielem Proama

23 lipca Generali PPF Holding (właściciel Grupy Generali w Polsce) i Groupama podpisały umowę, w wyniku której GPH przejmie nadwiślański oddział francuskiej firmy, działający w naszym kraju pod marką Proama. Po zakończeniu transakcji Generali PPF będzie prowadzić działalność w Polsce w ramach dwóch oddzielnych podmiotów – Generali i Proama. Transakcja wymaga jeszcze zatwierdzenia przez odpowiednie […]