OC zarządców nieruchomości

Zima zbliża się do nas coraz większymi krokami i choć aura jest na razie sprzyjająca, nie wiadomo tak naprawdę, co nas czeka za kilka tygodni. Doświadczenie lat ubiegłych pozwala stwierdzić jedno – nieprzewidywalność zjawisk meteorologicznych i ich następowanie w momentach, w których jesteśmy na nie zazwyczaj najmniej przygotowani.

JUBILEUSZ RZ.U.: Przyszli wszyscy poza ubezpieczycielami

Konferencja „Kancelarie i doradcy odszkodowawczy” zorganizowana z okazji Jubileuszu 15-lecia urzędu Rzecznika Ubezpieczeniowych zgromadziła nadspodziewaną liczbę uczestników. Brali w niej udział przedstawiciele wszystkich najważniejszych instytucji polskiego rynku ubezpieczeniowego z Ministerstwem Finansów, Komisją Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Stowarzyszeniem Brokerów, Polską Izbą Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka.

WYPADKI DROGOWE: 19 listopada dniem pamięci o ofiarach

W ramach III edycji programu „Wypadki na drogach – porozmawiajmy”, Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo” oraz partnerzy wspierający: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i porównywarka ubezpieczeniowa rankomat.pl zachęcają 19 listopada do solidarności z ofiarami wypadków drogowych i ich rodzinami w związku ze „ Światowym Dniem Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych”.

Policja częściej kontroluje OC

O ponad 60 procent wzrosła liczba zawiadomień Policji o braku komunikacyjnego OC, przesyłanych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W pierwszym półroczu Fundusz otrzymał prawie 20 tysięcy takich zawiadomień, podczas gdy przed rokiem było ich niewiele ponad 12 tysięcy.

Do UFG trafia coraz więcej zawiadomień o braku posiadania obowiązkowej polisy OC

W ciągu pierwszych 6 miesięcy bieżącego roku do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wpłynęło prawie 20 tysięcy zawiadomień policji o braku OC komunikacyjnego. W analogicznym okresie ubiegłego roku było ich niewiele ponad 12 tysięcy. W związku z tym, że w ostatnim czasie o 60% wzrosła liczba zawiadomień policji, Fundusz przekazał trzem komendom wojewódzkim, dzięki którym ściąga najwięcej […]

UNIQA: oba towarzystwa w ścisłej czołówce rankingu „Gazety Bankowej”

Obie spółki Grupy UNIQA zdobyły miejsce na podium rankingu najlepszych ubezpieczycieli „Gazety Bankowej”. UNIQA TUnŻ zajęło 3. miejsce wśród najlepszych ubezpieczycieli życiowych, a UNIQA TU tę samą lokatę w kategorii pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych. UNIQA jest jedyną firmą odznaczoną w obu kategoriach.

SIGNAL IDUNA  Bezpieczna firma dla małych i średnich firm

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Signal Iduna wprowadza na rynek nowy produkt „Bezpieczna Firma”, skierowany do Małych i Średnich Firm. Przedsiębiorcy, którzy z niego skorzystają mogą ubezpieczyć stałe oraz podwyższone koszty działalności na wypadek przerwy w działalności gospodarczej, spowodowanej szkodą wynikającą ze zdarzeń losowych. Dodatkowo „Bezpieczna Firma” oferuje możliwość ubezpieczenia spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz […]

AEGON wchodzi w majątek

Aegon chce rozpocząć na polskim rynku sprzedaż ubezpieczeń majątk owych. „Nasza strategia w regionie zakłada, że sprzedaż będziemy prowadzić w oparciu o węgierską spółkę.” – mówi Michał Biedzki, prezes zarządu Aegon w Polsce.