Zadośćuczynienie dla bliskich z tytułu naruszenia ich dóbr osobistych

22 października 2019 r. podjął uchwałę w składzie 7 sędziów IKNiSP (sygn. akt I NSNZP 2/19), w której Izba zanegowała możliwość przyznania osobom bliskim poszkodowanego zadośćuczynienia z tytułu naruszenia ich dóbr osobistych. Rozstrzygniecie to pozostaje w sprzeczności z trzema jednobrzmiącymi uchwałami z 27 marca 2018 r. (skład 7 sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego; sygn. III […]

Reprezentant ds. roszczeń

Reprezentant ds. roszczeń jest pełnomocnikiem ubezpieczyciela odpowiedzialnego za skutki wypadku, którego powołuje każdy zakład ubezpieczeń prowadzący działalność w grupie 10 (OC, z wyjątkiem OC przewoźnika). Reprezentant ustanawiany jest w każdym kraju członkowskim Systemu Zielonej Karty i może nim być osoba fizyczna lub prawna zamieszkała lub posiadająca siedzibę w państwie członkowskim, w którym jest ustanowiona. Reprezentant […]

System Zielonej Karty

System Zielonej Karty powstał 25 stycznia 1949 roku na mocy Rekomendacji Genewskiej Nr 5 Organizacji Narodów Zjednoczonych, skierowanej do rządów europejskich krajów członkowskich ONZ. System ten funkcjonuje praktycznie od 1 stycznia 1953 r., a w Polsce od 1958 r. Podstawowe cele Systemu to maksymalna ochrona posiadacza pojazdu, zagwarantowanie wypłaty świadczeń dla poszkodowanych w wypadkach spowodowanych […]

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podaje, iż z ankiety przeprowadzonej wśród zakładów ubezpieczeń wynika, że można się spodziewać w niedługim terminie ok. 60 wniosków o wypłatę renty szczególnej na podstawie obowiązujących od niedawna przepisów dot. zmian limitów sum gwarancyjnych i przyznających prawo do takiego świadczenia mimo wyczerpania sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu obowiązkowym OC posiadaczy pojazdów. Chodzi w […]

Brak spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC komunikacyjnego

Uprawnionymi do kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych są przede wszystkim: Policja, organy celne, Straż Graniczna, organy rejestracji pojazdów, Inspekcja Transportu Drogowego, UFG. Sankcją za brak spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia jest opłata karna. Jej wysokość jest równa: a) samochody osobowe – wysokości dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, b) samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe […]

Kiedy musimy zawrzeć umowę ubezpieczenia OC komunikacyjnego

Generalnie, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z 2003 r., posiadacz pojazdu mechanicznego musi zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia go do ruchu. Jednak, w określonych przypadkach, obowiązek ubezpieczenia powstaje też: • przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu (pojazdy samobieżne oraz historyczne), […]

Popularność hulajnóg napędza ubezpieczenia

Coraz większa popularność hulajnóg i rozgłos w mediach temu towarzyszący a przede wszystkim wypadki z udziałem tych jednośladów wpłynął na wzrost zainteresowania ubezpieczeniami OC i NNW, chroniącymi ich użytkowników – donosi „Dziennik Gazeta Prawna”. Przedstawicielka PZU przyznaje, że jej firma zauważa wyraźny wzrost świadomości ubezpieczeniowej wśród osób jeżdżących na hulajnodze, co przekłada się na liczbę […]

Co zrobić w razie wypadku drogowego?

Niestety, wypadek może przytrafić się każdemu, więc jeśli już do niego dojdzie musisz wiedzieć co zrobić w takiej sytuacji. Jeśli w wypadku są zabici lub ranni, przede wszystkim, powiadom policję i pogotowie ratunkowe. Następnie, postaraj się o udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym. Pamiętaj aby nie ruszać pojazdów do przyjazdu policji, nawet gdyby utrudniały ruch na drodze. […]

Co zrobić, aby zapłacić jak najmniej za ubezpieczenie?

Szacując podejmowane w ramach ubezpieczeń motoryzacyjnych ryzyko, firmy ubezpieczeniowe stosują szereg zniżek, a także, niestety zwyżek, które mają dopasować cenę oferty do właściwej kategorii klientów. Najważniejsza z nich to zniżka / zwyżka za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia (w przedziale zazwyczaj od 10 do 50 %). Jeżeli jesteś młodym i raczej świeżo upieczonym posiadaczem auta, to warto […]

Kiedy nie otrzymasz całego odszkodowania?

Niestety, wiele zapisów warunków ubezpieczenia w sposób wyraźny przewiduje, że Twoje odszkodowanie nie będzie takie, jak Ci się wydaje. Po pierwsze – jeśli zawarłeś ubezpieczenie z tzw. udziałem własnym. Czym właściwie jest ten udział własny?. Mówiąc najprościej, jest to ta część odszkodowania, którą niejako „bierzesz na siebie”, czyli, której po prostu nie otrzymasz od Ubezpieczyciela. […]