Ochrona Zniżek w PZU

Dzięki nowemu rozwiązaniu PZU SA – PZU Ochrona Zniżek – kierowcy wykupujący w towarzystwie OC lub AC mogą zabezpieczyć się przed podwyżką składki w przypadku, gdy wystąpi szkoda powodująca utratę zniżki.

UOKiK: Kary dla PZU SA i UNIQA

Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego przysługuje każdemu poszkodowanemu kierowcy – stwierdziła prezes UOKiK, wydając decyzje przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń oraz UNIQA. Urząd uznał, że ubezpieczyciele bezprawnie ograniczają odpowiedzialność i nałożyła łącznie ponad 12 mln zł kary.

Pojazd zastępczy dla poszkodowanego:

„Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.”

Prawo: Sąd Najwyższy rozstrzygnął wątpliwości dotyczące pojazdu zastępczego

Sąd Najwyższy podjął uchwałę, zgodnie z którą poszkodowani, w przypadku uszkodzenia albo zniszczenia pojazdu mechanicznego, niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej, nie mogąc wskutek zdarzenia drogowego korzystać z własnego auta, mają prawo do pojazdu zastępczego, jeżeli jest to celowe i ekonomicznie uzasadnione. O rozstrzygnięcie przez SN wątpliwości prawnych dotyczących tej materii wnioskował Rzecznik Ubezpieczonych.

Będzie łatwiej sprawdzić OC

Ponad 50 tysięcy kierowców sprawdza w ciągu roku czy i gdzie dany samochód ma polisę OC komunikacyjnego – wynika z danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, opublikowanych w drugą rocznicę wprowadzenia tej usługi.

PTU: Rozdamy 500 czujników czadu i dymu

W Polsce, co roku w sezonie grzewczym kilka tysięcy osób zatruwa się tlenkiem węgla tzw. czadem. Przypadki wymagające hospitalizacji są niemal codziennością, a dla ponad 100 osób takie zdarzenia kończą się tragicznie. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń chcąc zapobiec, chociaż części z tych tragicznych wypadków zakupiło czujniki czadu i dymu i rozda je bezpłatnie osobom, które zgłoszą […]