Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (TUW) to jedna z dopuszczalnych przez polskie prawo form prowadzenia działalnosci ubezpieczeniowej. TUW to zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności.

Wysokość składki ubezpieczeniowej płaconej przez członków TUW nie jest stała, a w przypadku wyższego poziomu szkodowości wymagane są dopłaty do składki. Spodziewany zysk powoduje zaś obniżkę składki.

W ramach TUW mogą działać tzw. związki wzajemności członkowskiej. TUW o ograniczonym zakresie działalności to tzw. małe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *