Spór o PZU SA: 6 mld euro odszkodowania dla Eureko?

Arbitrzy Trybunału Arbitrażowego już pracują w ramach drugiego etapu postępowania w sprawie sporu o prywatyzację PZU SA. W pierwszym etapie nasz kraj usłyszał niekorzystny wyrok: sędziowie uznali, że Polska złamała polsko-holenderską umowę o wspieraniu inwestycji, nie wypełniając umowy prywatyzacji największego polskiego towarzystwa. W drugim etapie TA określi wysokość odszkodowania i ewentualnie zdecyduje o sposobie wypełnienia […]

Co przyniósł grudzień, czyli podsumowanie miesiąca

Ostatni miesiąc roku został zdominowany przede wszystkim przez trzy wydarzenia, będące konsekwencją zmian politycznych, jakie mają miejsce w naszym kraju, po ostatnich wyborach parlamentarnych. Jak widać, w dalszym ciągu polityka steruje wydarzeniami na prawie wszystkich rynkach aktywności gospodarczej i społecznej, w tym na polskim rynku ubezpieczeń. Pierwszym wydarzeniem, jest zmiana na stanowisku szefa największego (ktoś […]

Coraz nowsze pomysły

Trwa zacięta walka towarzystw ubezpieczeniowych o chcących ubezpieczyć swoje lokum klientów. Powód, dla którego ubezpieczyciele tak ostro rywalizują ze sobą jest prozaiczny: zwiększająca się wartość nieruchomości skutkuje zwiększeniem przychodów z tytułu polis mieszkaniowych.rnrnOstatnie tygodnie tego roku mogą przynieść rekord sprzedaży popularnej „mieszkaniówki”. Rafał Mańkowski, kierownik produktu ubezpieczenia majątkowe z biura zarządzania produktami PZU SA mówi, […]

Podatek Belki w ubezpieczeniu na życie cz. 1

Podatek Belki ma wieloletnią historię i budzi powszechne kontrowersje pośród podatników. Nie dziwota, wszak nikt nie lubi płacić podatków. W trakcie poprzedniej kampanii wyborczej obiecano podatnikom reformę systemu podatkowego, w tym likwidację podatku od zysków kapitałowych, ale były to obietnice… I to tyle. Co prawda dzisiaj czytam, że są szanse, by nowa ekipa odesłała podatek […]

Feralny samochód

Do Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło pismo poszkodowanego mężczyzny, z prośbą o interwencję w związku z wystąpieniem przez zakład ubezpieczeń w Warszawie z roszczeniem o zwrot wypłaconego odszkodowania za szkodę zgłoszoną w ramach ubezpieczenia AC pojazdu. Zdaniem TU X, podstawą ww. roszczenia jest art. 405 k.c. oraz ustalenia policji, z których wynika, że ubezpieczony pojazd pochodził z […]

Bancassurance jako spoiwo

Rozwój współpracy bankowo-ubezpieczeniowej w Polsce jest efektem podobnego trendu występującego w państwach Europy Zachodniej. Jest efektem w tym znaczeniu, że polski rynek finansowy należy w zdecydowanej większości do kapitału zagranicznego. Związany z tym faktem jest proces implantowania na nasz rynek zachowań i strategii europejskich instytucji finansowych. Rozwój poszczególnych podmiotów sektora bankowego i ubezpieczeniowego w Europie […]

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2007 roku

Wyniki finansowe sektora ubezpieczeniowego w okresie trzech kwartałów 2007 roku były niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik finansowy brutto ubezpieczycieli ogółem zmniejszył się w skali roku o 8,4%, a netto o 11,0%. Zmniejszenie wyników brutto i netto było spowodowane między innymi wyższą dynamiką wzrostu kosztów ogółem (o 21,3%) nad przychodami ogółem (o 15,7%). […]

Kłopoty z umowami ubezpieczenia w bankach

Jak pisze "Gazeta Prawna", z analizy skarg trafiających do rzecznika ubezpieczonych wynika, że z jednej strony zawierający umowy ubezpieczenia w bankach nie czytają ich warunków, a z drugiej nie zawsze je dostają. W efekcie rośnie liczba skarg na takie umowy.

KNF przedłuża zarząd komisaryczny w PTU

W dniu 21 grudnia 2007 r. odbyło się trzydzieste czwarte posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. Podczas obrad Komisja jednogłośnie przedłużyła do dnia 21 lutego 2008 r. zarząd komisaryczny w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń SA (PTU) w celu kontynuowania czynności zmierzających do przywrócenia walnemu zgromadzeniu możliwości prawidłowego wykonywania zadań. www.gu.com.pl  

Plany nowego prezesa PZU

W rozmowach z "Gazetą Wyborczą" i „Rzeczpospolitą” Andrzej Klesyk, nowy prezes PZU SA, powiedział, że w najbliższym czasie zostanie przygotowany bilans otwarcia, żeby nowy szef największego polskiego ubezpieczyciela miał wiedzę, w jakim stanie przejmuje spółkę. Klesyk zadeklarował również, że PZU SA musi jak najszybciej wprowadzić sprzedaż polis przez telefon i internet, a także usprawnić proces […]