Dystrybucja ubezpieczeń

Jest to termin wprowadzony ustawą z 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. Polega ona na doradzaniu, proponowaniu lub wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia, zawieraniu umów ubezpieczenia, udzielaniu pomocy przez pośrednika ubezpieczeniowego w administrowaniu umowami ubezpieczenia. Dystrybucja ubezpieczeń polega również na udzielaniu informacji za pośrednictwem stron internetowych lub innych mediów oraz opracowywaniu rankingu produktów […]