Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (TUW) to jedna z dopuszczalnych przez polskie prawo form prowadzenia działalnosci ubezpieczeniowej. TUW to zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności. Wysokość składki ubezpieczeniowej płaconej przez członków TUW nie jest stała, a w przypadku wyższego poziomu szkodowości wymagane są dopłaty do składki. Spodziewany zysk powoduje zaś obniżkę składki. W ramach […]

Działalność ubezpieczeniowa

Działalność ubezpieczeniowa wykonywana jest przez zakłady ubezpieczeń lub zakłady ubezpieczeń i reasekuracji. Regulowana jest przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11.09.2015 r. Zakład ubezpieczeń może wykonywać działalność ubezpieczeniową wyłącznie w formie spółki akcyjnej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (TUW) oraz tzw. spółki europejskiej. Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wymaga uzyskania zezwolenia organu nadzoru a  wykonywanie czynnosci […]