Rynek ubezpieczeń: Prawie 4 mln zł kar nałożonych przez KNF

Podczas odbywającego się 17 kwietnia sto pięćdziesiątego trzeciego posiedzenia Komisja Nadzoru Finansowego ukarała finansowo należące do Vienna Insurance Group Polska PZM TU. To 45 grzywna w historii KNF, nałożona na sektor ubezpieczeniowy. Łączna kwota kar wynosi obecnie prawie 4 mln zł.

Zwrot kosztów nowych części zamiennych

W uchwale z 12 kwietnia (sygn. akt III CZP 80/11) Sąd Najwyższy wskazał, iż: „Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi […]

Co dalej z prowizją?

O przyszłości wynagrodzeń dla pośredników debatowali goście zaproszeni przez LIMRA, Polską Izbę Ubezpieczeń oraz Polską Izbę Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych. Patronem medialnym spotkania była „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Rynek ubezpieczeń: Do walki z przestępczością ubezpieczeniową potrzebne są zmiany prawne

W Polsce nastąpiła zmiana podejścia do problemu przestępczości ubezpieczeniowej. Przestano ograniczać się do teoretycznego definiowania zjawiska na rzecz intensywnego działania. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż dokonano tego pomimo nadal istniejących barier prawnych, kosztowych, a także mentalnych (działania przestępcze wobec ubezpieczycieli nie są postrzegane społecznie jako naganne). – podkreśla Polska Izba Ubezpieczeń w swoim podsumowaniu […]

Prawo: PIPUiF zapowiada apelację od wyroku ws. reklam Link4

Ogłoszony 29 marca wyrok Sądu Gospodarczego w Warszawie, oddalający powództwo Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i zarzuty dotyczące reklamy Link4 „Kokoszka” z 2009 roku, poruszył środowisko agentów. – Jestem zaskoczony – mówi Adam Sankowski, prezes PIPUiF. – Na pewno złożymy apelację. – zapowiada.

Przedłużone gwarancje dla Subaru

Europ Assistance Polska we współpracy z Subaru Import Polska i brokerem TUR przygotowała program przedłużonych gwarancji wraz z assistance. Oferta dostępna jest zarówno dla właścicieli nowych jak i używanych pojazdów.