VIG: wyniki w I połowie 2009 r.

W pierwszym półroczu 2009 roku Vienna Insurance Group zebrała łšcznie 4,25 mld euro składek (wszystkie dane po uwzględnieniu przeliczenia na euro). Kwota przypisu była o 1 proc. wyższa od przypisu uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego.