PZU realizuje strategię

Grupa PZU w I kwartale 2010 r. wypłaciła 2,5 mld zł odszkodowań i świadczeń netto. Rok wcześniej było to 1,7 mld zł. Wyższe o 45 proc. odszkodowania brutto oraz zmiany stanu rezerw wynikają m.in. z wyższych szkód spowodowanych opadami i roztopami śniegu.

Polacy korzystają z assistance

27 proc. Polaków posiada ubezpieczenie assistance, a co czwarty badany z tej grupy faktycznie dotychczas korzystał z tej pomocy – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Europ Assistance.

Kto najlepiej likwiduje szkody?

„Rzeczpospolita” stworzyła ranking towarzystw, który ukazuje jakość likwidowanych przez nich szkód. Wynika z niego, że największe prawdopodobieństwo zadowolenia z usług ubezpieczyciela mają ci klienci, którzy zakupili polisę w tradycyjnym towarzystwie, należącym do dużej grupy finansowej.

PZU idzie na giełdę

13 kwietnia prospekt emisyjny PZU został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. „IPO największego polskiego ubezpieczyciela jest ważnym krokiem w kierunku umacniania polskiego rynku kapitałowego i budowania pozycji Warszawy jako centrum finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej.” – wskazuje Aleksander Grad, minister Skarbu Państwa. W ramach oferty akcjonariusze PZU – Eureko oraz spółka celowa Kappa – planują sprzedać […]

PTU: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – „All Risk”

Z dniem 1 kwietnia b.r. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń poszerzyło wachlarz oferowanych usług o nowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, funkcjonujące na rynku ubezpieczeń pod nazwą All Risk. Produkt dedykowany jest głównie dla dużych podmiotów gospodarczych i w odróżnieniu od typowych ubezpieczeń majątkowych opartych na standardzie ryzyk nazwanych – nazywa jedynie ryzyka wyłączone, bowiem wszystkie inne […]

Ubezpieczenie NNW – PTU OPTIMA

1 kwietnia b.r. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń wprowadziło na rynek nowe, kompleksowe ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków pod nazwą PTU Optima. Ubezpieczenie zawiera dziewięć dodatkowych klauzul, a dzięki modułowej konstrukcji klient może dowolnie konfigurować polisę NNW, w zależności od aktualnych potrzeb i preferencji.

PTU: nowe ubezpieczenie NNW – PTU Optima

Z dniem 1 kwietnia Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń wprowadziło na rynek nowe, kompleksowe ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) pod nazwą PTU Optima. Ubezpieczenie zawiera dziewięć dodatkowych klauzul a dzięki modułowej konstrukcji klient może dowolnie konfigurować polisę NNW, w zależności od aktualnych potrzeb i preferencji.

Katalog zdarzeń drogowych PIU

PIU we współpracy z Polskim Związkiem Motorowym Holding SA opracowała katalog 190 najczęstszych sytuacji, w których dochodzi do kolizji drogowych. Do każdego przykładu dołączony jest precyzyjny opis, wyjaśniający który z uczestników odpowiada za spowodowanie zdarzenia. Dzięki Katalogowi znacznie skróci się czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania, a także możliwe będzie łatwiejsze i szybsze prowadzenie rozliczeń pomiędzy […]

  • 1
  • 2