Agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające

Agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające, zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, jest przedsiębiorca prowadzący działalność agencyjną, niebędący instytucją kredytową, który za wynagrodzeniem wykonuje działalność ubezpieczeniową jako działalność uboczną, jeżeli spełnione łącznie są następujące warunki: – podstawową działalnością przedsiębiorcy nie jest działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń, – przedsiębiorca dystrybuuje wyłącznie ubezpieczenia uzupełniające dostarczane towary lub świadczone usługi, […]

Analiza potrzeb klienta (APK)

Analiza potrzeb klienta należy do podstawowych obowiązków dystrybutora ubezpieczeń, jakim są m.in. agent i broker ubezpieczeniowy. Jej celem jest umożliwienie klientowi podjęcie świadomej decyzji, tak aby zawierana umowa ubezpieczenia (ew. umowa gwarancji ubezpieczeniowej) odpowiadała jego wymaganiom i potrzebom. Analiza, tak jak i samo podjęcie decyzji przez Klienta, powinny być udokumentowane przez dystrybutora, w formie np. […]