Szkoda całkowita

uszkodzenie np. pojazdu w takim zakresie, że koszty naprawy ustalone wg zasad określonych w warunkach ubezpieczenia przekraczają przewidziany tam procent wartości pojazdu (np. 70%).

Szkoda całkowita

Określenie szkody jako całkowitej (czyli progu opłacalności naprawy pojazdu), jest różne w zależności od tego, czy mamy do czynienia z ubezpieczeniem OC czy AC. W zakresie OC spory, co do znaczenia tego pojęcia wynikały dotychczas z braku jednoznacznej definicji w przepisach prawa. Dlatego praktycznie dopiero orzeczenia Sądu Najwyższego  pozwoliły na w miarę jednoznaczne rozstrzygniecie tego […]