Prezes PIPUiF odrzuca stwierdzenia prezesa Link4

W zamieszczonym 25 października na stronach internetowych komentarzu do wyroku Sądu Okręgowego z 9 października* Roger Hodgkiss, prezes zarządu Link4, uznał pozew zbiorowy pośredników za bezzasadny i zapowiedział, iż firma będzie się od niego odwoływać. Poniżej publikujemy wypowiedź Adama Sankowskiego, prezesa Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, odnoszącą się do wspomnianego komentarza.

UFG: Kierowca pojazdu bez OC zostanie obciążony regresem wraz z właścicielem auta

Prawie 70% Polaków nie zdaje sobie sprawy, że siadając za kierownicą cudzego auta powinni upewnić się czy jego właściciel ma polisę OC – wynika z najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego*. Tymczasem dane UFG pokazują, że już prawie 1/3 wypadków drogowych powodowana jest przez kierowców nie będących właścicielami auta. I odsetek ten stale […]

Rynek ubezpieczeń: Ponad 11 tys. skarg do Rzecznika Ubezpieczonych

11 145 – tyle pisemnych skarg dotyczących ubezpieczeń gospodarczych wpłynęło do Rzecznika Ubezpieczonych w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku. Ponad połowa z nich dotyczyła problemów z ubezpieczeniami aut. Niemal co 10 skarga dotyczyła z kolei niekomunikacyjnych polis odpowiedzialności cywilnej.

Proama: 200 tys. sprzedanych polis

Po dziewięciu miesiącach działalności Proama sprzedała dwustutysięczną polisę. Ubezpieczyciel oczekuje, że na koniec roku będzie legitymować się ok. 250 tys. szt. zawartych umów.

Prawo: Agenci, brokerzy i aktuariusze wśród zawodów II transzy deregulacji

2 października przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt o uchyleniu ustawy o giełdach towarowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (tzw. II transza deregulacji) trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Wśród przewidzianych do uwolnienia zawodów znajdują się m.in. pośrednicy ubezpieczeniowi i aktuariusze.

Prawo: W sprawie części zamiennych

27 września Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca (III CZP 85/11) w sprawie zakresu i dopuszczalności stosowania części oryginalnych w ramach ubezpieczenia OC komunikacyjnego. SN po rozpoznaniu wniosku odmówił podjęcia uchwały. Zdaniem Rzecznika analiza uzasadnienia postanowienia wskazuje, że pomimo odmowy wydania uchwały, Sąd bardzo obszernie wypowiedział się co do zakresu […]

Rynek ubezpieczeń: Gothaer TU zamiast PTU

1 października Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń zmieniło swoją nazwę. Teraz ubezpieczyciel będzie prowadził działalność jako Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń. Wraz ze zmianą nazwy firma wprowadziła także nowe logo. Zmiana marki i znaku firmowego jest konsekwencją przejęcia towarzystwa przez niemiecką Grupę Gothaer.

Rynek ubezpieczeń: Prawo i polisy zdrowotne

Ubiegły tydzień na polskim rynku ubezpieczeń to przede wszystkim publikacja zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących oferowania produktów inwestycyjnych, oraz uzasadnienie do werdyktu Sądu Najwyższego w sprawie części do napraw powypadkowych. Na uwagę zasługiwała także interesująca oferta nowych ubezpieczeń zdrowotnych.

  • 1
  • 2