Pijani sprawcy wypadków zwracają ubezpieczycielom koszty odszkodowań

Jak informuje „Rzeczpospolita”, sprawcy wypadków po pijanemu muszą zwracać nawet dziesiątki tysięcy złotych. Powód? Coraz większa skuteczność towarzystw ubezpieczeniowych w odzyskiwaniu od nietrzeźwych w chwili wypadku kierowców pieniędzy, które wcześniej ubezpieczyciele ci wypłaciły ofiarom. Gazeta podkreśla, że jest to kolejna, po groźbie więzienia, utracie prawa jazdy i konfiskacie samochodu konsekwencja dla pijanych sprawców wypadków.

PTU: decyzją ZWZ spółka wypłaci dywidendę za 2007 rok

Akcjonariusze Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. podczas odbywającego się 6 i po przerwie 19 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęli decyzję dotyczącą podziału zysku spółki i wypłacie dywidendy za 2007 rok. ZWZ zatwierdziło również sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu spółki za 2007 rok oraz udzieliło absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom zarządu za wykonanie przez […]

Kłopoty z wypowiedzeniem polisy OC

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, Rzecznik Praw Konsumentów w Rzeszowie złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów doniesienie o ograniczających konkurencję działaniach PZU SA. Rzecznik domaga się kary dla ubezpieczyciela za postępowanie wobec jednego z mieszkańców Rzeszowa.

Skargi klientów nie zahamują wydatków na reklamę towarzystw ubezpieczeniowych

„Gazeta Wyborcza” informuje, że do Komisji Etyki Reklamy trafiły skargi dotyczące przekazów reklamowych towarzystw ubezpieczeniowych. Skargę na reklamę Allianz złożyła osoba, której udało się znaleźć tańszą ofertę, niż ta, którą zachwalał ubezpieczyciel. Problem polegał na tym, że Allianz w reklamie użył sformułowania, w którym swoją ofertę OC i AC określił, jako najtańszą na rynku.

Niższe zyski towarzystw majątkowych po I kw. 2008 r.

Jak informuje „Gazeta Prawna” zysk towarzystw majątkowych po pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniósł prawie 548,5 mln zł. Gazeta zauważa, że kwota ta jest o niemal 100 mln zł niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zdaniem „GP” powodem zaistnienia takiej sytuacji są słabsze wyniki działalności lokacyjnej. Zysk firm ubezpieczeniowych z działu II pochodzący z […]

Samochodem po Europie

Zbliżają się wakacje. To doskonały moment na długo oczekiwany wypoczynek. Jednak co kraj to obyczaj i zgodnie z tą zasadą istotne różnice dotyczą także przepisów drogowych, zachowań kierowców i kosztów. Przed zbliżającym się okresem letnich wyjazdów warto zapoznać się z podstawowymi różnicami, jakie istnieją w korzystaniu z europejskich dróg, aby urlop nie skończył się mandatem, […]

Polisa zamiast Belki

Coraz więcej klientów inwestuje w polisy na życie i dożycie sprzedawane w bankach – zauważa Marcin Jaworski na łamach „Gazety Prawnej”. Cel? Uniknięcie płacenia tzw. „podatku Belki”. Można oszacować – czytamy w artykule – że w ciągu pierwszych pięciu miesięcy Polacy ulokowali w ten sposób około 6 mld zł. To dane szacunkowe, ponieważ część banków […]