Wyposażenie dodatkowe pojazdu

Wyposażeniem dodatkowym są urządzenia, które nie są montowane standardowo (fabrycznie) przez producenta lub importera, ze względu na przepisy dotyczące zasad homologacji dla danej marki, typu, czy modelu. Wyposażenie to, na wniosek Klienta, może zostać objęte ubezpieczeniem pojazdu od utraty, uszkodzeń i kradzieży, czyli autocasco (AC)