Informacja o produkcie ubezpieczeniowym, zwana także kartą produktu, IPID lub KID to ustandaryzowany dokument, który zawiera najważniejsze informacje na temat umowy ubezpieczenia (m.in. zakres ochrony, wyłączenia odpowiedzialności, sposób płatności, zgłaszania roszczeń czy możliwości rozwiązania umowy).

Wymóg sporządzania i dostarczania klientom Karty produktu wprowadziła ustawa o dystrybucji ubezpieczeń z 2017 r. Zakres informacji oraz wygląd Karty został bardzo szczegółowy sprecyzowany w przepisach Komisji Europejskiej (włącznie z ikonami i kolorami każdej sekcji informacyjnej Karty).
Założeniem Karty Produktu jest, aby klient mógł w szybki i bezproblemowy sposób przyswoić najważniejsze informacje umożliwiające mu podjęcie świadomej decyzji przy zakupie produktów ubezpieczeniowych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *