Karta produktu

Informacja o produkcie ubezpieczeniowym, zwana także kartą produktu, IPID lub KID to ustandaryzowany dokument, który zawiera najważniejsze informacje na temat umowy ubezpieczenia (m.in. zakres ochrony, wyłączenia odpowiedzialności, sposób płatności, zgłaszania roszczeń czy możliwości rozwiązania umowy). Wymóg sporządzania i dostarczania klientom Karty produktu wprowadziła ustawa o dystrybucji ubezpieczeń z 2017 r. Zakres informacji oraz wygląd Karty […]

Agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające

Agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające, zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, jest przedsiębiorca prowadzący działalność agencyjną, niebędący instytucją kredytową, który za wynagrodzeniem wykonuje działalność ubezpieczeniową jako działalność uboczną, jeżeli spełnione łącznie są następujące warunki: – podstawową działalnością przedsiębiorcy nie jest działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń, – przedsiębiorca dystrybuuje wyłącznie ubezpieczenia uzupełniające dostarczane towary lub świadczone usługi, […]