Koniec wycinanki ?

Proszę Państwa, kończymy zjazd. To nie odniesienie do niedawnej pory roku, urlopów oraz ferii zimowych, ale raczej subiektywna ocena sytuacji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. pakietów dilerskich.

Ugodowe zakończenie likwidacji szkody a podatek dochodowy

1. Rzeczywistość W ostatnich dwóch latach szczególnym zainteresowaniem cieszą się w działalności ubezpieczeniowej ugody. Takie remedium na „załatwienie” roszczeń poszkodowanych na osobie czynem niedozwolonym stosują ubezpieczyciele, a co gorsze także, niektóre „kancelarie odszkodowawcze”. Do nagminnych należy zaliczyć praktyki namawiania do zawarcia ugody przez pracowników ubezpieczycieli „za plecami” pełnomocników osób poszkodowanych. Czy Ci namawiający do ugody […]

Czy wzrosną ceny ubezpieczeń komunikacyjnych?

W raporcie, opublikowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, wynik techniczny w sektorze polis komunikacyjnych jest, po raz pierwszy od dawna, ujemny dla wszystkich zakładów. Wynosi on łącznie -86,3 miliona złotych. W przypadku autocasco zanotowano ujemny wynik przy spadku przychodów o 6%.

Hestia wypłaca więcej odszkodowań

Ponad 1,5 mld zł odszkodowań i świadczeń wypłaciła grupa Ergo Hestia w 2009 r. Każda ze spółek grupy zwiększyła wartość wypłat. W przypadku majątkowej Ergo Hestii wzrost wyniósł 41 proc. w MTU było to 66 proc., a w Ergo Hestii Życie – 23 proc.

Rynek ubezpieczeń: rekordowy zysk Grupy PZU nie powtórzy się w 2010 r.

Grupa PZU zakończyła ubiegły rok rekordowym w historii nie tylko firmy, ale i całego rynku ubezpieczeń zyskiem w wysokości 3762,9 mln zł (według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, 3810,2 mln zł zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości) Jednak jak podkreślił prezes PZU SA, Andrzeja Klesyk, konsekwencje ubiegłorocznych posunięć ubezpieczyciela sprawiają, że wynik za rok 2010 będzie niższy.

Rynek ubezpieczeń: podsumowanie ubiegłego roku

Według przygotowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń raportu, wartość polskiego rynku asekuracyjnego w 2009 roku spadła o 13 procent w porównaniu do wyniku uzyskanego rok wcześniej. Rekordowy poziom osiągnęła łączna wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych przez ubezpieczycieli.