Działalność ubezpieczeniowa wykonywana jest przez zakłady ubezpieczeń lub zakłady ubezpieczeń i reasekuracji. Regulowana jest przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11.09.2015 r.

Zakład ubezpieczeń może wykonywać działalność ubezpieczeniową wyłącznie w formie spółki akcyjnej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (TUW) oraz tzw. spółki europejskiej.

Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wymaga uzyskania zezwolenia organu nadzoru a  wykonywanie czynnosci ubezpieczeniowych bez zezwolenia podlega sankcjom karnym.

Zakład ubezpieczeń nie może wykonywać jednocześnie działalności ubezpieczeniowej w dziale I oraz w dziale II, wg. załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej (dział I – ubezpieczenia na życie, dział II – pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe)

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *