Prawo: PIU przygotowała własny projekt ustawy o dodatkowych polisach zdrowotnych

Polska Izba Ubezpieczeń jest zdania, że wprawdzie zaprezentowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym we właściwy sposób diagnozuje potrzeby polskiego systemu ochrony zdrowia, jednak zaproponowane w nim regulacje nie spełniają założeń i nie zrealizują celów przedstawionych w uzasadnieniu do ustawy. Dlatego tez PIU zdecydowała się na złożenie w MZ własnej propozycji zapisów […]

Prawo: obowiązek legitymowania się polisą OC zostanie zniesiony

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało na swoich stronach internetowych projekt ustawy o centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców. Nowe przepisy przewidują m.in. rezygnację z obowiązku legitymowania się polisą odpowiedzialności cywilnej podczas kontroli drogowej.

Pułapka niedoubezpieczenia

Jest dobrze znana tym ubezpieczonym, którzy mieli szkodę, a przy zawieraniu polisy podali niższą wartość swojego mienia niż była ona w rzeczywistości. W efekcie otrzymane odszkodowanie nie wystarczyło im na naprawę uszkodzonego mienia czy też zakup nowego.

PZU naciąga klientów na ubezpieczenie NNW?

Klienci PZU, którzy przedłużyli ubezpieczenie komunikacyjne OC, za każdym razem do rachunku mają doliczaną kwotę 99 złotych. Rzeczywiście jest to opłata za polisę NNW. Wiele osób jednak jest przekonanych, że płaci jedynie za obowiązkowe ubezpieczenie OC.

  • 1
  • 2