Franszyza integralna

Jest to ustalona, zapisana w polisie kwota, do wysokości której ubezpieczający sam ponosi skutki każdej szkody. Jeżeli jednak wartość takiej szkody przekroczy tę kwotę, wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci całe należne odszkodowanie. Franszyza integralna ma na celu wyeliminowanie konieczności likwidowania szkód drobnych, których koszt likwidacji często przekracza wysokość szkody.