Według szacunków „Parkietu” comiesięczne wydatki towarzystw direct na utrzymanie call center wynoszą ok. 2 mln zł. Gazeta wylicza, że ubezpieczyciele prowadzący sprzedaż przez telefon i Internet mogą wydawać na utrzymanie call center nawet 25 mln zł w skali roku. „Parkiet” szacuje, że miesięcznie zakłady direct przeznaczają ok 122 tys. zł na wynajem powierzchni biurowej i niemal 2 mln zł na płace dla konsultantów obsługujących klientów.

Gazeta twierdzi, że największe koszty utrzymania call center są udziałem Link4. Działające na polskim rynku od 2003 r. wydaje na utrzymanie dwóch centrów (w Warszawie i Katowicach) ok. 1 mln zł w skali miesiąca.rnrn„Parkiet” zastrzega, że jego szacunki nie obejmują kosztów elektryczności, płac kadry zarządzającej call center oraz kosztów utrzymania i konserwacji systemów i infrastruktury IT. Jacek Fiedorowicz z firmy doradczej KPMG podkreśla, że do tego dochodzą także wydatki związane z opłatami telekomunikacyjnymi. Koszty te stanowią istotną pozycję w wydatkach firmy ubezpieczeniowej.rnrnGazeta przypomina, że call centers wszystkie, poza Link4 (Katowice) i BRE Ubezpieczenia (Łódź ) towarzystwa mieszczą się w Warszawie.

Fiedorowicz mówi, że te miasta przechodzą fazę dynamicznego rozwoju, co wpływa niewątpliwie na koszty wynajmu powierzchni biurowej, koszty osobowe oraz rotację pracowników. Tymczasem rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej pozwala na umiejscowienie centrów obsługi klienta w miastach, gdzie koszty mogą być niższe. Jako dobre ewentualne lokalizacje ekspert z KPMG wskazuje Lublin czy Bydgoszcz.

W opinii Jacka Fiedorowicza zwraca, szansą na znaczące ograniczenie kosztów byłoby upowszechnienie kanału internetowego do kontaktów z klientami. Wskazuje, że w sprzedaży polis można zastosować samoobsługę, co może znacząco zmniejszyć koszty zatrudnienia. Fiedorowicz dodaje, że badania KPMG przeprowadzone w ubiegłym roku potwierdzają rosnące zainteresowanie tą formą komunikacji z ubezpieczycielem ze strony klientów.

„Parkiet” zastrzega, że nie udało mu się uzyskać dokładnych danych od BRE Ubezpieczenia, ponieważ towarzystwo to korzysta z dwóch call center mBanku i MultiBanku w Łodzi (też należą do grupy BRE). Z tego też powodu oszacowanie, jaką część kosztów ich działania ponosi, jest trudne.

Gazeta dodaje, że z kolei call center Benefii24 służy wszystkim spółkom należącym do Vienna Insurance Group. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku centrum Allianz, które służy nie tylko spółce Allianz Direct.

(źródło: „Parkiet” z 24.07.2008 r., autor artykułu” Piotr Rosik)

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *