Pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znalazły się zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczeń polis z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ośmiu ubezpieczycieli, dotyczące sposobu naliczania opłaty likwidacyjnej i jej wysokości. Urząd Rzecznika Ubezpieczonych zapowiedział, że w najbliższym czasie przeprowadzi podobną analizę. – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

„DGP” pisze, że wątpliwości UOKiK i RU wzbudziły postanowienia zakładające, że za zerwanie umowy w pierwszych latach jej obowiązywania klienci muszą uiścić opłatę przekraczającą 90% wpłaconej składki. Gazeta odnotowuje, że część ubezpieczycieli pracuje już nad korzystniejszymi dla ubezpieczonych zapisami, przewidującymi np. kwotowy sposób określania opłat.

Więcej na ten temat w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, w artykule Małgorzaty Kryszkiewicz zatytułowanym „Opłaty za wycofanie polisy inwestycyjnej nie mogą być tak wysokie. Zajmie się tym UOKiK”, pod adresem:rnhttp://serwisy.gazetaprawna.pl/…

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *