W pierwszym półroczu 2009 roku Vienna Insurance Group zebrała łšcznie 4,25 mld euro składek (wszystkie dane po uwzględnieniu przeliczenia na euro). Kwota przypisu była o 1 proc. wyższa od przypisu uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Z ubezpieczeń majątkowych pochodziło 2,35 mld euro składek, z ubezpieczeń na życie 1,74 mln euro (wzrost o 5 proc.), a z ubezpieczeń zdrowotnych 162,9 mln euro (wzrost o 23 proc.). –

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy VIG kontynuował stabilny rozwój. Wzmocniliśmy pozycję lidera na naszych podstawowych rynkach w Europie środkowo-Wschodniej i zwiększyliśmy udziały rynkowe do 16 proc.  – wskazuje Guenter Geyer, prezes zarządu VIG.

W samej tylko Austrii VIG zebrał 2,2 mld euro składek (wzrost o 3 proc.). Największe wzrosty składek grupa odnotowała w Czechach (o ponad 12 proc. do 776,6 mln euro), Rumunii (o 13 proc. do 313 mln euro) i na Słowacji (o 9 proc. do 324,4 mln euro).rnrnŁšczny zysk grupy w I połowie 2009 r. wyniósł 190 mln euro.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *