Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podaje, iż z ankiety przeprowadzonej wśród zakładów ubezpieczeń wynika, że można się spodziewać w niedługim terminie ok. 60 wniosków o wypłatę renty szczególnej na podstawie obowiązujących od niedawna przepisów dot. zmian limitów sum gwarancyjnych i przyznających prawo do takiego świadczenia mimo wyczerpania sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu obowiązkowym OC posiadaczy pojazdów. Chodzi w praktyce o wypadki i szkody osobowe z lat 90-tych.

UFG przypomina jednocześnie, że osoby uprawnione mogą występować z roszczeniem do Funduszu za pośrednictwem towarzystwa ubezpieczeniowego, która wypłacał rentę przed wyczerpaniem limitu wynikającego z sumy gwarancyjnej a ponadto UFG będzie musiał przeprowadzić własne, niezależne ustalenia dotyczące zasadności i wysokości ewentualnej renty.

Z danych udostępnionych prze firmy ubezpieczeniowe wynika, że przeciętna wysokość renty, w której już doszło do wyczerpania sumy gwarancyjnej, wynosi ok. 3500 zł., a wg danych szacunkowych Funduszu należy się spodziewać rocznych wypłat z tego tytułu na poziomie 5.000.000 zł.

(źródło: UFG, news@gu.com.pl)

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *