Sąd Najwyższy w odpowiedzi na pytania poświęcone zadośćuczynieniu po śmierci najbliższego członka rodziny, w  uchwale z dnia 13 lipca 2011 roku (sygn. akt III CZP 32/11) wskazał: „Sąd może przyznać najbliższemu członkowi rodziny zmarłego zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 w związku z art 24 § 1 k.c., także wtedy, gdy śmierć nastąpiła przed dniem 3 sierpnia 2008 r. wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia”

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *