Europejska Akademia Planowania Finansowego zwraca uwagę, że zbliża się termin spełnienia warunków dotyczących ustawicznego dokształcania się osób wykonujących czynności agencyjne i czynności brokerskie.

Zgodnie z Dz. U. Nr 125, poz. 1051 – rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 4 lipca 2005 r., osoby wykonujące czynności agencyjne albo czynności brokerskie zobowiązane są do odbycia szkolenia na mocy ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 r., art. 4c ust. 3.rnrnObowiązki te są niezależne od obowiązku spełniania przez osoby fizyczne, wykonujące czynności agencyjne, warunkiem odbycia szkolenia prowadzonego przez zakład ubezpieczeń zakończonego zdanym egzaminem (art. 9 ust. 1 pkt. 5 ustawy).

Przepis art. 4c wprowadza obowiązek odbycia przez osoby fizyczne raz na trzy lata szkolenia zawodowego. Szkolenie zawodowe polegają na odbyciu odpowiedniej liczby godzin zajęć i jest zakończone wydaniem przez podmiot przeprowadzający szkolenie dokumentu, poświadczającego odbycie szkolenia.

Nie odbycie szkolenia, o jakim mowa wyżej, może oznaczać brak spełniania przez daną osobę przesłanek ustawowych do wykonywania czynności agencyjnych. Należy też mieć na uwadze, że w przypadku agentów wykonujących czynności agencyjne, jako osoba fizyczna, powyższy obowiązek szkoleniowy też ich dotyczy, niezależnie od obowiązku odbycia szkolenia przeprowadzonego przez zakład ubezpieczeń i zakończonego zdanym egzaminem.

W odpowiedzi na powyższe rozporządzenie, Europejska Akademia Planowania Finansowego jako pierwsza w Polsce niezależna instytucja szkoleniowa postanowiła zorganizować cykl szkoleń zgodnie z wymogami zawartymi w Dz. U. Nr 125, poz. 1051."

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *