Już niedługo procedura rejestracji agentów ubezpieczeniowych będzie prostsza i krótsza. Nad odpowiednimi zmianami w prawie pracuje właśnie Ministerstwo Finansów, na wniosek Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Zmiany mają wejść w życie już w pierwszym kwartale 2010 r.

Obecnie proces rejestracji agentów ubezpieczeniowych może trwać nawet trzy miesiące. Ewa Świderska i Konrad Piech z kancelarii prawnej CMS Cameron McKenna wskazują, że w tym czasie agent ubezpieczeniowy, mimo że zawarł umowę agencyjną z zakładem ubezpieczeń, nie jest uprawniony do pośredniczenia w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych tego zakładu. Stąd też postulat usprawnienia procedury rejestracyjnej.

Eksperci CMS Cameron McKenna podkreślają, że proponowane zmiany dotyczą zarówno sposobu składania wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych, jak i sposobu zmiany dokonanego wpisu. Do wymiany danych pomiędzy zakładami ubezpieczeń i KNF będą wykorzystywane połączenia internetowe.

Docelowo znikną wnioski papierowe i będzie wykorzystywany bezpieczny podpis elektroniczny. Zmiany wpłyną na sposób weryfikowania wprowadzanych do rejestru agentów ubezpieczeniowych danych oraz na sposób potwierdzania zakładom ubezpieczeń dokonanych do rejestru wpisów.

Źródło: PIU

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *