Polacy, kupując ubezpieczenia, najczęściej korzystają z pomocy agenta ubezpieczeniowego. Zgodnie z danymi Komisji Nadzoru Finansowego, w 2008 r. sprzedaż przez agentów ubezpieczeniowych (również banki i SKOK-i) stanowiła blisko 73 proc. udziału w łącznej sprzedaży ubezpieczeń na życie i 62 proc. ubezpieczeń majątkowych.

Drugie miejsce wśród kanałów dystrybucji, z ponad 22 proc. udziałem, zajmuje sprzedaż bezpośrednia – w placówkach ubezpieczycieli oraz przez telefon i internet. Brokerzy ubezpieczeniowi mają blisko 15 proc. udział w ubezpieczeniach majątkowych oraz blisko 2 proc. w ubezpieczeniach na życie.

Osoby zainteresowane zawarciem ubezpieczenia mają coraz więcej ku temu możliwości. Zwiększa się bowiem liczba pośredników. Na koniec ub.r. zarejestrowanych było ponad 166 tys. agentów ubezpieczeniowych oraz osób wykonujących czynności agencyjne, a także 905 brokerów ubezpieczeniowych. Z ubezpieczycielami współpracuje także coraz więcej instytucji finansowych, np. banków i firm leasingowych. Zwiększa się również liczba firm ubezpieczeniowych oferujących swoje produkty w modelu direct, czyli przez telefon i internet.

Źródło: PIU

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *