W I kwartale 2010 Grupa Allianz Polska zanotowała wzrost przypisu składki w ubezpieczeniach majątkowych, przy jednoczesnym spadku przychodów w ubezpieczeniach życiowych. Łącznie Grupa zebrała 989 milionów złotych. Aktywa pod zarządem całej Grupy zwiększyły się z 6,6 do 8,9 miliarda złotych, a liczba klientów wzrosła do 2,3 miliona.

Ubezpieczenia majątkowe

W I kwartale 2010 roku składki w ubezpieczeniach majątkowych wzrosły w porównaniu z tym samym okresem 2009 roku o 10% do poziomu 415,9 mln zł. Spółka zanotowała wzrost we wszystkich liniach biznesu. Ubezpieczenia komunikacyjne wzrosły o 10% do 217 mln zł, ubezpieczenia NNW i turystyczne o 59% do 20,5 mln zł, ubezpieczenia mieszkań i budynków o 16% do 22 mln zł. Przypis składki z ubezpieczeń dla małych i średnich firm wzrósł o 6% i wyniósł 19,3 miliona zł, a z ubezpieczeń przemysłowych o 3% do 90 mln zł. Ubezpieczyciel zapowiada, że w tym roku zamierza bardzo intensywnie rozwijać sprzedaż ubezpieczeń mieszkaniowych i dla sektora MSP. Firma wypłaciła 231 mln zł w formie odszkodowań. Po uwzględnieniu wyniku Allianz Banku, którego właścicielem jest spółka majątkowa, jej strata netto wyniosła – 26 mln zł.

Na wynik spółki majątkowej wpłynęła długa i ostra zima, która spowodowała znaczny wzrost liczby zgłaszanych szkód: w ubezpieczeniach mieszkań i domów blisko trzykrotny, w ubezpieczeniach komunikacyjnych o 27 % .

Ubezpieczenia na życiernW I kwartale spółka życiowa zmniejszyła przypis składki do 573 milionów zł, głównie z powodu mniejszej sprzedaży polis lokacyjnych. Przychody ze składek z wszystkich polis indywidualnych wyniosły 390 milionów złotych. Znacznie, bo o 60% wzrosły natomiast składki z ubezpieczeń grupowych do 183 mln zł. W tym roku celem Allianz Życie jest wzrost składki regularnej.

W I kwartale towarzystwo wypłaciło 363,4 mln zł w formie świadczeń – o niemal 73% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 11 mln zł.

– Wynik w ubezpieczeniach majątkowych uszczuplony z powodu szkód związanych z długą zimą, został zrównoważony przez dobry rezultat wypracowany przez naszą spółkę życiową oraz spółki inwestycyjne. Strategia oparta na wszechstronności okazała się być dobrą receptą na trudności, z jakimi branża finansowa, w tym szczególnie ubezpieczyciele majątkowi, spotkała się w I kwartale – mówi Paweł Dangel, prezes Grupy Allianz Polska.

Ostatecznie na koniec I kwartału Grupa Allianz Polska osiągnęła wynik finansowy z działalności ubezpieczeniowej i inwestycyjnej w wysokości 17,2 mln zł, natomiast przy uwzględnieniu konsolidacji z Allianz Bankiem wynik netto na koniec roku to -11,8 mln zł .

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *