Analiza potrzeb klienta należy do podstawowych obowiązków dystrybutora ubezpieczeń, jakim są m.in. agent i broker ubezpieczeniowy. Jej celem jest umożliwienie klientowi podjęcie świadomej decyzji, tak aby zawierana umowa ubezpieczenia (ew. umowa gwarancji ubezpieczeniowej) odpowiadała jego wymaganiom i potrzebom.

Analiza, tak jak i samo podjęcie decyzji przez Klienta, powinny być udokumentowane przez dystrybutora, w formie np. oświadczenie klienta lub korespondencji e-mail.
Klientowi przysługuje zawsze uprawnienie do odmowy udzielenia zgody na przeprowadzenie analizy czy udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania.

Wprowadzenie obowiązku analizy potrzeb klienta powinno przede wszystkim sprzyjać profesjonalizacji czynności dystrybucji ubezpieczeń, w tym świadczenia usług przez pośredników ubezpieczeniowych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *