W odniesieniu do standardowej umowy ubezpieczenia OC, zawartej na okres 12 miesięcy, ma zastosowanie tzw. klauzula prolongacyjna czyli automatyczne zawarcie (wznowienie) kolejnej umowy ubezpieczenia na okres następnych 12 miesięcy. Warunkiem automatycznego wznowienia jest zapłata całości składki za poprzedni okres.
Kolejna umowa nie wznawia się jeżeli ubezpieczający złoży informację o wypowiedzeniu umowy (na piśmie), najpóźniej 1 dzień przed końcem okresu ubezpieczenia.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *