Aviva zaproponowała klientom nowe rozwiązanie, umożliwiające dodatkowe oszczędzanie na przyszłą emeryturę – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Aviva przygotowała ofertę promocyjną IKZE dla swoich klientów korzystających już z ubezpieczeń na życie, a także nowych klientów, którzy aktywują bezpłatną usługę iBOK. iBOK pozwala na monitorowanie swojego rachunku przez internet i dokonywanie on-line zmian funduszy. Promocja polega na obniżeniu opłaty od składki nawet do 4 proc.

Aviva proponuje IKZE w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Klient może wybrać IKZE z regularnymi lub nieregularnymi wpłatami. Do dyspozycji jest 11 funduszy o różnej strategii inwestycyjnej. Aviva oferuje IKZE w wariancie standardowym i premiowym. Wariant premiowy przewiduje m. in. wypłatę dodatkowych środków, które mogą zostać przeznaczone na opłacenie podatku dochodowego przez osobę uposażoną.

IKZE umożliwia skorzystanie każdego roku z ulgi podatkowej w PIT i pomnażanie pieniędzy na przyszłą emeryturę bez podatku od zysków kapitałowych (podatku Belki). Dodatkowym atutem jest dziedziczenie środków. Natomiast wypłata pieniędzy z IKZE będzie obciążona podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ulga podatkowa za IKZE w PIT za dany rok może wynieść maksymalnie 4 proc. wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania składek emerytalnych.

– Kluczowe w tym roku będzie to, czy wprowadzona przez państwo ulga, a także dyskusja o wydłużaniu wieku emerytalnego, zachęci większą niż dotychczas część społeczeństwa do zadbania o poziom życia na emeryturze. W interesie społecznym jest realne zwiększenie oszczędności emerytalnych, także dzięki IKZE. Kształtowanie odpowiednich postaw wymaga dodatkowych działań informacyjnych i edukacyjnych, takich jak publikacja przez Avivę raportu o luce emerytalnej i udostępnienie kalkulatora emerytalnego. Duże znaczenie będzie mieć też to, czy media będą zachęcać do zapobiegliwości w kwestii przyszłej emerytury – mówi Piotr Szczepiórkowski, wiceprezes Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *