1 stycznia 2008 r. zainaugurowała swoją działalność spółka dystrybucyjno-serwisowa pod nazwą AXA Polska SA, która powstała w celu przejęcia większości działań wspólnych dla spółek AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA (AXA Życie TU), AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA (AXA PTE) oraz AXA Towarzystwo Ubezpieczeń SA (AXA TU). W ramach spółki AXA Polska SA skupione zostały wszystkie procesy związane z dystrybucją produktów AXA i obsługą klientów, co pozwoli jeszcze efektywniej rozwijać sprzedaż i podnosić jakość usług.

Akcjonariuszami AXA Polska S.A. są AXA PTE oraz AXA Życie TU. Prezesem zarządu AXA Polska SA jest Maciej Szwarc, natomiast członkiem zarządu Krzysztof Grzebyk.

AXA Polska przejmie od AXA Życie TU i AXA PTE m.in. zadania takie jak:

• pośrednictwo ubezpieczeniowe,

• prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz AXA OFE,

• prowadzenie rejestru członków OFE.rnrnrnProwadzenie przez spółkę dystrybucyjną AXA Polska SA pośrednictwa ubezpieczeniowego oznacza, że stanie się ona agentem AXA Życie TU i AXA TU., natomiast agenci AXA Życie TU działać będą jako przedstawiciele Ubezpieczeniowo-Finansowi AXA Polska SA, oferując klientom szeroki zakres produktów i usług AXA w Polsce.

 – Jestem przekonany, że powołanie do życia spółki dystrybucyjno-serwisowej AXA Polska SA będzie korzystne dla naszych klientów, pracowników i sprzedawców, co w bezpośredni sposób wpłynie na zwiększenie sprzedaży i wzrost jakości usług. – komentuje Maciej Szwarc, prezes zarządu AXA Polska S.A. – Głęboko wierzę, że uruchomienie AXA Polska S.A. będzie jednym z motorów napędzających dalszy, dynamiczny rozwój AXA w Polsce.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *